Sprint 18, lagt ut i testmiljø 06.10.2017

Versjon 1.18.352 på https://test-admbygg.dibk.no/


Følgende endringer ble utført i sprinten:

Nabovarsel

Jobben med å gjøre om nabovarsel fra en innsending per nabo til en liste av naboer ble startet i Sprint 18 og blir fortsatt i Sprint 19. 

 • [FBYGG-585] - Utvide nabovarsel: Oppdatere datamodell for å støtte liste
 • [FBYGG-587] - Utvide nabovarsel: Evaluere om Altinn formidlingstjeneste er en mulig løsning for vedlegg
 • [FBYGG-437] - Distribusjon Nabovarsel: End-to-end testing (en-til-en versjon)

Ferdigattest

 • [FBYGG-519] - Akseptansetesting ferdigattest

Gjennomføringsplan

 • [FBYGG-604] - Gjennomføringsplan versjon 2 - lagt til validering av søkers organisasjonsnr må være 9 siffer

Rammesøknad

 • [FBYGG-590] - Oppdatere 1trinn/rammme søknad med sidevisning for å komme rundt InfoPath bug
 • [FBYGG-593] - Avsender i svarut ble tiltakshaver i ett trinn søknad og rammesøknad - riktig er ansvarlig søker

EttTrinn

 • [FBYGG-590] - Oppdatere 1trinn/rammme søknad med sidevisning for å komme rundt InfoPath bug 
 • [FBYGG-593] - Avsender i svarut ble tiltakshaver i ett trinn søknad og rammesøknad - riktig er ansvarlig søker

Matrikkelopplysninger

 • [FBYGG-547] - Matrikkelopplysninger - utvidelse

Kodelister

Kodelisten «fagområde» er basert på terminologi fra Sentral Godkjenning og har blitt gjort tilgjengelig i byggesakskodelistene. Det har ikke blitt gjort knytinger til den nye kodelisten i Gjennomføringsplan det anbefales at søknadssystem bruker kodelisten for feltet. 

 • [FBYGG-572] - Fagområde registreres som kodeliste i geonorge og anbefales brukt(ikke krav) for fagområde på ansvarsrett

AdminPortal

 • [FBYGG-568] - Forbedre dialogen med brukeroppretting og tildeling av passord

Arbeidsflyt

 • [FBYGG-471] - Arbeidsflyt - løsning for videresending til sektormyndigheter(arbeidstilsynet) gjennom svarut
 • [FBYGG-476] - Beskrive en arkitektur som løser versjonering av innsendinger
 • [FBYGG-562] - Utvide FIKS forsendelsesservice til V8 med fagsystem filter og egen dokumenttype
 • [FBYGG-602] - Sette opp logging i Azure for Arbeidsflyt

API

 • [FBYGG-596] - ValideringsAPI for å sjekke hva som mangler i skjema (jobben er påbegynt, ikke tilgjengelig eksternt ennå)

Sjekklister

 • [FBYGG-575] - Sjekkliste - utvide API med mulighet for filter på milepæl
 • [FBYGG-576] - Sjekkliste - utvide visning med valg av milepæl
 • [FBYGG-577] - Sjekkliste - spesifisere hva tiltaksgruppe inneholder (hvilke tiltakstyper vil det gjelde for)
 • [FBYGG-578] - Sjekkliste - utvide import med å tolke når det er flere mangler for et utfall (skilt med ;)
 • [FBYGG-598] - Sjekklister: import-test av Sjekklister excel-ark v.08

BIM

 • [FBYGG-582] - Validering BIM - Skille MVDXML(kravene) for IFC2x3 og IFC4
 • [FBYGG-583] - Validering BIM - flytte krav om klassifisering av bygningsdelnummer fra name til klassifisering
 • [FBYGG-584] - Validering BIM - Uttrekk av informasjon for matrikkelopplysninger - egen side etter validering som trekker ut informasjon

Andre

 • [FBYGG-581] - Gjennomføringsplan og matrikkelopplysninger skal bare være mulig å registrere 1 stk som underskjema
 • [FBYGG-594] - Tegnsett trøbbel med SØK_FA brukt i svarut forsendelse og filnavn
 • [FBYGG-597] - Fjerne alt fra hangfire kø i test og dev
 • [FBYGG-603] - Debugge API problemer rapportert av leverandør
 • [FBYGG-592] - Overføring gjennomføringsplan for kommune feiler