Sprint 19, lagt ut i testmiljø 07.11.2017

Følgende endringer ble utført i sprinten:

Nye tjenester er lagt ut:

 • Distribusjonstjeneste for nabovarsel (4655/2)
 • Søknad om tillatelse i ett trinn (4528/2)
 • Søknad om rammetillatelse (4397/2)
 • Erklæring om ansvarsrett - direkte skjemaoppretting (4965/2) … ikke brukt i distribusjonstjenesten

Obs: Alle tjenestene er fortsatt under utvikling og endringer kan forekomme. Nabovarsel

Vi har jobbet med å gjøre om den nåværende nabovarsel tjenesten til å ta inn en liste an naboer/gjenboere for distribusjon gjennom arbeidsflyt funksjonen. 
Innsendingstjenesten 4655/2 med datamodell 5702/42491 er nå tilgjengelig i test, men har fremdeles status "under utvikling" så det kan fremdeles bli oppdateringer her.
Vi utvikler fremdeles status API, valideringer og hvordan vi skal forholde oss til mottakere som har reservert seg for digital kommunikasjon. Nabovarsel funksjonen som den fremstår i denne sprinten er ikke komplett.

Svarskjemaet "Svar på Nabovarsel" er også under oppdatering, det ønskes å gjøre utforming og språkbruk så klart som mulig.

 • [FBYGG-586] - Nabovarsel - Arbeidsflyt skal oppdateres til å støtte liste av naboer
 • [FBYGG-589] - Nabovarsel - Definere API funksjon for å hente status på Nabovarsel
 • [FBYGG-608] - Nabovarsel - Reservasjon, utvide Correspondence Web Service med uthenting av status på melding for sjekking av reservasjon: (spesielt utfall)
 • [FBYGG-627] - Nabovarsel - Ny versjon av innsendingstjeneste (4655/2) satt opp for å støtte liste av naboer
 • [FBYGG-628] - Nabovarsel - Testmotor oppdateres med for innsendingstjeneste (4655/2) med naboliste
 • [FBYGG-629] - Nabovarsel - Avklare med DiBK om NV PDF vedlegg med tiltaks info i Altinn må inneholde individuell adresse informasjon
 • [FBYGG-641] - Nabovarsel - Vedlegg blir ikke lagt ved oppretting av Notification om Nabovarsel
 • [FBYGG-624] - Endre navn på Svar På Nabovarsel i TUL til Svar på nabovarsel
 • [FBYGG-625] - Svar på nabovarsel - justere utseende så det kommer tydelig fram aksjonen til nabo og hva det betyr
 • [FBYGG-622] - Distribusjon Nabovarsel - størrelse på vedlegg justeres ned til maks 30MB i TUL

Ansvarsrett

 • [FBYGG-591] - Erklæring ansvarsrett - etabler egen servicekode for direkte oppretting (ikke distribusjonstjeneste)

Distribusjonstjenester

 • [FBYGG-640] - Distribusjonstjenester - Prefill funksjon må instansieres på nytt for hver kjøring

Gjennomføringsplan

 • [FBYGG-595] - Gjennomføringsplan - avklare om denne må sendes av organisasjon?

Rammesøknad

 • [FBYGG-213] - Rammesøknad datamodell - avklaring om dispensasjonsbolk
 • [FBYGG-599] - Søknad om rammetillatelse - Ta bort bygningsopplysninger fra datamodell
 • [FBYGG-610] - Søknad om rammetillatelse - Sette opp versjon 2 av skjema i TUL uten byggningsopplysninger

EttTrinn

 • [FBYGG-609] - Søknad om tillatelse i ett trinn - Sette opp versjon 2 av skjema i TUL uten byggningsopplysninger
 • [FBYGG-611] - Søknad om tillatelse i ett trinn - Ta bort bygningopplysninger fra datamodell

Datamodel

 • [FBYGG-600] - Datamodell - Nytt valgfritt felt for prosjektnavn lagt inn i datamodell for : Rammetillatelse_V2, Ett trinn V2, Nabovarsel V2, Erklæring om ansvarsrett V2

Valideringer

 • [FBYGG-619] - Valideringstjeneste - utvikle mapper i Altinn for validering av hele skjema og ikke bare kodelister som i dag

API

 • [FBYGG-518] - Status API - Hovedinnsendingsnr tilgjengelig i statusapi for opprinnelig innsending (logges sammen med vårReferanse)

Sjekklister

 • [FBYGG-605] - Sjekklister - Utvide API med tiltakstyper
 • [FBYGG-606] - Sjekklister - Justere import av excel-ark til å håndtere tiltakstyper
 • [FBYGG-620] - Sjekklister - utvide API med rekkefølge
 • [FBYGG-623] - Sjekklister - valg i nedtrekkslister i GUI fungerer dårlig

BIM

 • [FBYGG-612] - BIM - ny mapping/standard i BIM skjema for matrikkelregistrering
 • [FBYGG-613] - Workshop arrangert av Building Smart/ tegneverktøy
 • [FBYGG-614] - BIM - Generere testfiler
 • [FBYGG-626] - Sjekk og test filer fra "Tegneverktøy - Workshop" mot P13

Andre

 • [FBYGG-446] - Produksjonssystem - Sette opp Octopus deploy mot DiBK Prod arbeisdflyt
 • [FBYGG-621] - Versjonering av tjenester i arbeidsflyt for distribusjon og notifikasjonstjenester