Sprint 20, lagt ut i testmiljø 14.12.2017

Tidligere er en del også lagt ut 23.11 og 27.11

Versjon: 1.20.491 kjører nå på https://test-admbygg.dibk.no/

Følgende endringer ble utført i sprinten:

Distribusjon av ansvarsretter:

beskrivelse kommer

Erklæring av ansvarsrett (preutfylt og hører til distribusjonen):

beskrivelse kommer

Gjennomføringsplan:

beskrivelse kommer

Rammesøknad:

beskrivelse kommer


Utførte oppgaver:

FBYGG-447 Produksjon - Oppsett SvarUT produksjon i Octopus
FBYGG-563 Søknad om endring av gitt tillatelse eller godkjenning
FBYGG-631 Altinn endringsbehov - Prefill WS mangel felt for å respektere reservasjon fra digital kommunikasjon
FBYGG-632 Ansvarsrett - implementere regel for når et foretak med 2 ansvarsområder skal få 1 eller 2 skjema til signering
FBYGG-633 Samsvarserklæring - mangler ansvarlig søker i datamodell for å kunne sende digitalt
FBYGG-637 Nabovarsel - Avklaring hvordan eller om en skal varsle digital postkasse ved nabovarsel
FBYGG-639 Uthenting av nabovarsel fra REST API - feilretting
FBYGG-643 Nabovarsel - Lagt inn valideringskode
FBYGG-644 Distribusjonstjenester - Rette epost varsling etter omlegging av arbeidsflytfunksjon
FBYGG-646 Søknad om ansvarsrett for selvbygger - fjerne mulighet for nabovarsel vedlegg i TUL
FBYGG-647 Sjekklister - endre tiltakstyper filter for å vise value-verdi fra kodelister
FBYGG-648 Distribusjon av Ansvarsrett - Bug i Status API etter Sprint 19
FBYGG-650 Nabovarsel - Oppdatering av dokumentasjon med informasjon om liste innsending
FBYGG-651 Ramme og EttTrinn - Dokumentasjon av ny skjema struktur (hvordan det henger sammen med matrikkelopplysninger)
FBYGG-652 FIKS - Lagt inn angivendesystem fra "fraSluttbrukersystem"
FBYGG-657 Datamodeller - Oppdatering av Namespace for å fikse InfoPath nsX: problem
FBYGG-660 DMN - Universell utforming av regler TEK17
FBYGG-661 BIM - Test av IFC4 filer
FBYGG-662 TEK17 - Avklare krav i ftb
FBYGG-670 Ansvarsrett - Skjemaoppdateringer i ansvarsrett skjema ved distribusjon, låsing av felt, utforming, validering
FBYGG-672 Rammetillatelse v2 valideringer - vedleggsvalidering og kodeliste validering strammet inn
FBYGG-673 Ansvarsrett - Distribusjonstjenesten skal opprette skjema Id:5699 Versjon: 42465
FBYGG-674 Gjenpart nabovarsel/opplysninger gitt i nabovarsel manglet dispensasjoner i datamodellen
FBYGG-676 Gjennomføringsplan - ny versjon 3 lagt inn
FBYGG-683 Skjema erklæring ansvarsrett(dataFormatId="5505" dataFormatVersion="41797") fra testmotor støttes ikke lenger i arbeidsflyt - lagt inn støtte igjen
FBYGG-685 Nabovarsel - feilsøking av altinn kø
FBYGG-686 Lagt til logg på Notifikasjon meldinger i Altinn
FBYGG-688 Rammesøknad - datamodell endringer på tinglystErklaering og krysserVannforsyningAnnensGrunn til nillable/kan utelates/ikke relevant
FBYGG-689 Prodsetting - Oppsett Altinn webservice for prod
FBYGG-692 Prodsetting - Ny e-post mal i altinn
FBYGG-693 Prodsetting - Utbedre skjema problemer rapportert av DiBK/Oslo Kommune for Ansvarsrett
FBYGG-694 Prodsetting - Utbedre skjema problemer rapportert av DiBK/Oslo Kommune for Gjennomføringsplan
FBYGG-704 Prodsetting - Utbedring av valideringer for DistribusjonAnsvarsrettFormV2