Tjenester i produksjon

12.01.2018 ble det bekreftet at følgende tjenester er tilgjengelig i produksjon i Altinn, fellestjenester bygg og FIKS:

ServicekodeServiceversjonTjeneste
4398 4Gjennomføringsplan V3
4762 1Distribusjonstjeneste for erklæring om ansvarsrett
4419 3Erklæring om ansvarsrett (brukt i distribusjonstjenesten)
46621Meldingstjeneste (kvitteringer og svar mm)

Se status på https://fellesbygg.dibk.no/

Sjekklister SAK er lagt ut i produksjon https://admbygg.dibk.no/checklist 

Prod status: Produksjonstatus


Sprint 21

FBYGG-607 Admin grensesnitt - Omstrukturere arbeidsflyt logg så den fungerer godt på store logger
FBYGG-615 Akseptansetesting - Erklæring om Ansvarsrett
FBYGG-616 Akseptansetesting - Gjennomføringsplan
FBYGG-635 Datamodell - Legg inn felt for prosjektnavn
FBYGG-680 Distribusjon av Ansvarsrett - Samsvar mellom datamodell for ansvarsrettVedDistribusjon datamodell og ansvarsrettDistribusjon (kontaktperson)
FBYGG-681 Status API - Status for hele innsending lagt til
FBYGG-690 Prodsetting - Klargjøre alle meldingstekster
FBYGG-691 Prodsetting - Avklare egendefinert rolle/profiler i Altinn for DiBK skjema
FBYGG-695 Prodsetting - DiBK aksept av endelige 4 skjemaversjoner for ansvar og gjennomføring
FBYGG-697 Prodsetting - tildele Brukernavn og passord status API
FBYGG-698 Prodsetting - utbedre bug i admin portal for kommuneinnstillinger
FBYGG-699 Prodsetting - Sjekkliste og innlesning av siste XSLX definisjon
FBYGG-701 Prodsetting - kommunenummer kodeliste i TUL, validere at denne er i prod
FBYGG-703 Prodsetting - sette opp Azure BLOB storage i PROD
FBYGG-705 Prodsetting - prodsette innsending og meldingstjenester i Altinn
FBYGG-711 Sjekklister - Id 17.25 mangler milepel
FBYGG-714  testmotor - gjennomføringsplan v3 rette valideringsfeil i testdata
FBYGG-715  testmotor - rammesøknad v2 rette valideringsfeil i testdata
FBYGG-716  testmotor - Fjerne midlertidig utfylling av samtykke arbeidstilsynet og opphør ansvarsretter pga ikke testdata laget
FBYGG-718  Testmotor - samsvarserklæring rette valideringsfeil i testdata
FBYGG-720  Nabovarsel versjon 1 - ikke samsvar mellom xsd altinn og xsd arbeidsflyt
FBYGG-722  Etablere mer robust feilhåndtering for meldingstjenester (erklæring ansvarsrett og samsvarserklæring) når reporteeid er feil eller ikke gyldig