Sprint 22, lagt ut i testmiljø 12.02.2018

Kommentarer i forhold til prosjektgjennomføringen:

Følgende endringer ble utført i sprinten:

Arbeidsflyt:

FBYGG-559 - Arbeidsflyt - muligheter for større vedlegg (arbeidsflyt støtter samme størrelse på vedlegg som restAPI)
FBYGG-700 - Arbeidsflyt - oppdatere database med nye kommunenummer
FBYGG-738 - Arbeidsflyt - oppdatert SvarUt-grensesnitt for sending av store vedlegg

AdminPortal:

FBYGG-724 - AdminPortal - fiks av feil i "glem passord" - dialog
Testmotor: 
FBYGG-737 - Testmotor - Kommunenummer er oppdatert

Nabovarsel:

FBYGG-728 - Nabovarsel - distribusjonstjenesten preutfyller ikke lengre skjema for brukere som er reservert mot digital kommunikasjon
FBYGG-744 - Nabovarsel - vedleggstype tegningNyPlan har nå maxstørrelse 30 MB

Ansvarsrett: 

FBYGG-749 - Distribusjon Ansvarsrett -- bugfiks av valideringsregel ved e-postvarsling (prod)
FBYGG-750 - Erklæring om Ansvarsrett (dist/prefill) -- bugfiks av visningsfeil (skjermen blafrer) i Altinnportalen
FBYGG-634 - Opphør av ansvarsrett - felter fra Sluttbrukersystem lagt til i datamodell

Kodelister:

FBYGG-638 - Kodelister - kodeliste fagområde er oppdatert med fullstendige koder fra api'et til Sentral godkjenning

Validering:

FBYGG-663 - Validering - klargjort for validering av skjemadata i RESTapi (like regler mellom arbeidsflyt og APIene RestApi og ValideringsApi).


Gjennomføringsplan: 

FBYGG-756 - Gjennomføringsplan (v4) -- endret datamodellens kodeverdi for tiltaksklasse til valgfritt
FBYGG-740 - Gjennomføringsplan - forretningsregel 4398.3.6  utgår. Dato ikke påkrevd lengre.

Rammesøknad:

FBYGG-760 - Rammesøknad (V2) - endret Altinn-skjemat (Infopath) og opprettet egen printvisning
FBYGG-746 - Rammesøknad (V2) -- oppdaterte datamodell for å støtte valideringer per tiltakstype med flere valgfrie felter
FBYGG-747 - Rammesøknad (V2) -- oppdaterte Altinn-skjemaet (InfoPath) sin PDF generering til å bare vise felter/inndelinger som har data
FBYGG-748 - Rammesøknad (V2) -- oppdaterte arbeidsflytfunksjonen til å støtte oppdatert datamodell og nye valideringsregler

BIM:

FBYGG-732 - BIM - opprette database for  valideringsresultat av byggesaksBIM (IFC-filer)
FBYGG-733 - BIM - implementerte metode for å sjekke at pre-validering (av byggesaksk-BIM) er utført når BIM er med som vedlegg
FBYGG-736 - BIM - implementerte metode for beregning av sjekksum (SHA256) av IFC-fil 
FBYGG-741 - BIM - oppdaterte regler i BuildingSmart Guide (BIMQ)


Annet:

FBYGG-731 - Bugfiks - epostvarsel fra prod fikset