Sprint 21, lagt ut i testmiljø 08.01.2018

Kommentarer til sprintgjennomføringen:

Sprint 21 var fokusert på å sette de første Fellestjenester BYGG tjenestene i produksjon. Innsendingene Gjennomføringsplan V3, Distribusjonstjeneste for erklæring om ansvarsrett, Erklæring om ansvarsrett (brukt i distribusjonstjenesten) ble lagt ut i produksjon.  Arbeidsflytfunksjonen med Status API, integrasjoner til Altinn og SvarUt prod systemer, og sjekkliste API ble også produksjonsatt. 

Følgende endringer ble utført i sprinten:

Datamodell

 • FBYGG-635 - Datamodell - Valgfritt felt "prosjektnavn" har blitt lagt inn i flere datamodeller når de er til revision. Se status side for tjenester. 

Ansvarsrett

 • FBYGG-680 - Distribusjon av Ansvarsrett - Forskjeller i datamodellen for distribusjonstjenesten og ansvarsrettsjema for feltet kontaktperson er utbedret

Sjekklister

 • FBYGG-711 - Sjekklister - Milepel for Id 17.25 er lagt til 
 • FBYGG-699 - Sjekklister - Oppdater prod server med siste sjekkliste spesifikasjon

Nabovarsel

 • FBYGG-720 - Nabovarsel (v1) - Datamodell i Altinn oppdatert til nyeste versjon (i samsvar med oppsett i arbeidsflyt)

Status API

 • FBYGG-681 - Status API - Overordent status for innsending tydliggjort i API melding
 • FBYGG-697 - Status API - Brukernavn og passord tildelt status API på prod

AdminPortal

 • FBYGG-607 - AdminPortal - Omstrukturere arbeidsflyt logg så den fungerer godt på store logger
 • FBYGG-698 - AdminPortal - Utbedret admin portal for kommuneinnstillinger av skjema titler, etc

Testmotor

 • FBYGG-714 - Testmotor - Oppdaterte gjennomføringsplan v3 eksempeldata
 • FBYGG-715 - Testmotor - Oppdaterte rammesøknad v2 eksempeldata 
 • FBYGG-716 - Testmotor - Fjerne midlertidig utfylling av samtykke arbeidstilsynet og opphør ansvarsretter pga ikke testdata laget
 • FBYGG-718 - Testmotor - Oppdaterte samsvarserklæring eksempeldata

Arbeidflyt

 • FBYGG-690 - Arbeidflyt - Meldinstekster i Altinn ble akseptert av DiBK

Annet

 • FBYGG-722 - Fikset problem med Altinn meldingstjenester (erklæring ansvarsrett og samsvarserklæring) når mottaker er feil eller ikke gyldig
 • FBYGG-691 - Altinn - Satte opp egendefinert rolle/profiler i Altinn for DiBK skjeam