Sprint 23, lagt ut i testmiljø 02.03.2018

Følgende endringer ble utført i sprinten:

 

Gjennomføringsplan:

 • FBYGG-775 - Gjennomføringsplan (V3) - Produksjonsetting av oppdatering

 • FBYGG-723 - Gjennomføringsplan (V4) - Ny versjon av Gjennomføringsplan er under arbeid, hovedsaklig utbedring av utseende (ferdigstilles Sprint 24)

Rammesøknad:

 • FBYGG-789 - Rammesøknad (V2) -- datamodell og skjema: legg inn felter for samsvar med TEK10 og fravik fra TEK

 • FBYGG-795 - Rammesøknad (V2) -- Legge inn nye koder i kodeliste beregningsregelgradavutnytting

Nabovarsel:

 • FBYGG-645 - Nabovarsel - Liste av vedlegg i Altinn melding satt opp slik at Nabovarsel.pdf kommer først og andre vedlegg følger (påfølgende sprinter har oppgaver for videre utbedringer)

 • FBYGG-742 - Nabovarsel - Utbedret problem der vedlegg til nabovarseldistribusjonen ikke kom med hele veien til mottaker

 • FBYGG-761 - Nabovarsel (distribusjon V2) - Ny utgave av innsendingtjeneste er satt opp med datamodell og skjema utforming. Denne blir videreutviklet til bl.a. å bruke kryptering av personnummer.

 • FBYGG-776 - Oppdatere datamodell/skjema for distribusjon nabovarsel V3

 • FBYGG-777 - Forbedret dokumentasjon på distribusjon nabovarsel

 • FBYGG-784 - Svar på nabovarsel - Oppdatere med utskriftsformat (nye fonter og farger)

 • FBYGG-787 - Nabovarsel - Svar på nabovarsel - Vedlegg fra nabo kommer ikke med i Melding om svar på nabovarsel

Matrikkel:

 • FBYGG-630 - Matrikkelopplysninger skjema fikk flere oppdateringer på utseende

Arbeidsflyt:

 • FBYGG-658 - Data valideringer - Altinn "mapper" ble satt opp for å kunne validere skjema data i Altinn gjennom validerings rutiner i Arbeidsflytfunksjonen

BIM:

 • FBYGG-765 - Forbedre PDF rapportvisning i BIM valideringskrav

 • FBYGG-766 - Oppdatere regler i BuildingSMART Guiden (BIMQ) for å eksportere mvdxml regler format

 • FBYGG-768 - BIM validering presentasjon an nye krav

 • FBYGG-785 - Reformulering BIM-validering til mvdxml-regler og automatisere mdvxml oppdateringskrav for reglene som er opprettet i BIMQ

Erklæring om ansvarsrett:

 • FBYGG-774 - Erklæring om ansvarsrett - skjema oppdatering for å fikse rapporterte feil med "blafring" i skjema

Annet:

 • FBYGG-752 - Jobbet med Altinn angående rapporterte problemer der sikkerhetsinnstillinger på nettlesere ikke tillot REST API kall (API/CORS relaterte innstillinger). Generell veiledning fra Altinn er ikke tilgjengelig.

 • FBYGG-780 - Forbedret dokumentasjon på vedleggstyper