Produksjon: Ett Trinn søknad satt i produksjon

Prod status: Produksjonstatus

Innsendingtjenesten “Søknad om tillatelse i ett trinn” ble lagt ut i produksjon 07.05.2018. Samtidig ble “Erklæring om Ansvarsrett” (brukt utenom distribusjonstjenesten) produksjonssatt som underskjema

Detaljer for tjenesten er summert her og kan hentes via metadata linken under:

Søknad om tillatelse i ett trinn

Underskjema med denne tjenesten (datamodell id/versjon):

  • GjennomføringsplanV4 (5786/42725)

  • Vedleggsopplysninger (5797/42813)

  • Erklæring om ansvarsrett (5700/42467)

 

 

Vi produksjonsatte også noen kosmetiske endringer til Rammesøknad:

Søknad om rammetillatelse

Underskjema med denne tjenesten (datamodell id/versjon):

  • GjennomføringsplanV4 (5786/42725)

  • Vedleggsopplysninger (5797/42813)

  • Erklæring om ansvarsrett (5700/42467)

 

Det ble også lagt ut en endring til skjemaet “Erklæring om Ansvarsrett” som blir brukt i distribusjonstjenesten for ansvarsrett. Endringen var i valideringer i skjemaet under utfylling i Altinn portalen. I enkelte versjoner av Chrome ble kolonnebredden i Altinn justert kjapt og gjentagende i en meget lite brukervennlig måte og dette er nå utbedret.