Sprint 26, lagt ut i testmiljø 06.06.2018

I sprint 26 har det vært fokus på midlertidig brukstillatelse, igangsettingstillatelse og nabovarsel.

Oppgaver utført i sprinten:

Nabovarsel 

 • FBYGG-682 Nabovarsel - lage print løsning ved reservert digital kommunikasjon

 • FBYGG-726 Systemtest - Nabovarsel

 • FBYGG-770 Distribusjon nabovarsel - Arbeidsflyt implementering av dekryptering av fødselsnummer

 • FBYGG-771 Distribusjon nabovarsel - testmotor oppdatere med kryptering

 • FBYGG-772 Distribusjon nabovarsel - oppdatere dokumentasjon om kryptering av fødselsnummer

 • FBYGG-791 Svar på nabovarsel: Bør vedlegg lagres på blob storage i tillegg til Altinn?

 • FBYGG-829 Distribusjon nabovarsel - kvitteringsrapport for utsendt varsel sendes søker

 • FBYGG-830 Distribusjon nabovarsel v3 - spesifikasjon av avsender/mottaker for spørsmål/merknader og evt kopi til

 • FBYGG-1025 Distribusjon av nabovarsel v3 - implementere enhetstester for valideringsregler

 • FBYGG-1028 distribusjon nabovarsel v3 - Gjøre om melding om nabovarsel tekst

 • FBYGG-1029 Nabovarsel v3 validering - nye regler

 • FBYGG-1061 Nabovarsel V3 - *Nabo sitt fødselsnummer skal være kryptert

 • FBYGG-1067 Kvitteringsrapport for nabovarsel

 • FBYGG-1068 Feil i distribusjon av nabovarsel

 • FBYGG-1074 Feil på dist nabovarsel v2 og v1 etter at kvittering fra nabovarsel sendes

 • FBYGG-1075 Lage Unit Test for Kvittering av Nabovarsel PDF report

Søknad om igangsettingstillatelse

 • FBYGG-837 Igangsettingssøknad - Systemtesting

 • FBYGG-840 Igangsettingssøknad - oppdatere utskriftsversjon med ny layout

 • FBYGG-1050 Igangssettingssøknad - datamodell utvidelse for å svare på vilkår gitt for IG

 • FBYGG-1053 Igangssettingssøknad -implementere valideringsregler i arbeidsflyt

 • FBYGG-1080 Validering igangsetting - 4401.2.12 Kommunens saksnummer må være fylt ut.

 • FBYGG-1081 Validering igangsetting - xx.1.1 regler

Søknad om midlertidig brukstillatelse

 • FBYGG-838 Midlertidig brukstillatelse - Systemtesting

 • FBYGG-843 Midlertidig brukstillatelse - oppdatere utskriftsversjon med ny layout

 • FBYGG-1051 Midlertidig brukstillatelse - Implementere valideringer

 • FBYGG-1052 Midlertidig brukstillatelse - oppdatere datamodell

 • FBYGG-1063 sjekk nullverdien for utfoertInnen i MidlertidigBrukstillatelseV1

 • FBYGG-1064 sjekk nullverdien for bekreftelseInnen i MidlertidigBrukstillatelseV1

 • FBYGG-1082 Validering midlertidig brukstillatelse - xx.1.1 regler

 • FBYGG-1084 Test rules til MidlertidigBrukstillatelseV2 data model

EttTrinn søknad

 • FBYGG-618 Søknad om tillatelse i ett trinn - Akseptansetesting

 • FBYGG-1042 Ramme og 1trinn -- send kopi av søknad til tiltakshaver

 • FBYGG-978 Søknad om tillatelse i ett trinn v2 - implementere valideringsregler

 • FBYGG-1056 Ett trinn v2 - ny valideringsregel - 4528.2.54 (kommer) Når vilkår for 3 ukers saksbehandling er valgt kan ikke dispensasjoner eller unntak fra TEK være gitt.

 • FBYGG-1073 Oppdatere ett trinn valideringsregel 4528.2.54 Vilkår for 3 ukers saksbehandling er ikke oppfylt

 • FBYGG-1078 Ett trinn v2 - to nye valideringsregler

Rammesøknad

 • FBYGG-1042 Ramme og 1trinn -- send kopi av søknad til tiltakshaver

 • FBYGG-915 Rammesøknad - 2 nye valideringsregler for tegninger

 • FBYGG-1060 Rammesøknad -- Validering, vi må få minst en tegning

 • FBYGG-1070 rammesøknad utskrift - mangler beskrivelse av annen privat vannforsyning

Gjennomføringsplan

 • FBYGG-1085 GjennomføringsplanV4 - Debugge dato problemer rapportert av fra akseptansetesting av Midlertidigbrukstillatelse

Vedlegg

 • FBYGG-1057 Vedlegg - ta bort dwg som gyldig filformat

Matrikkelopplysninger

 • FBYGG-1032 Matrikkelopplysninger - implementere valideringsregler 

Dokumentasjon og Testprosedyrer

 • FBYGG-1055 Dokumentasjon - legg ut sprint 25 release notes og confluence oppdateringer

 • FBYGG-1058 Dokumentasjon - legg ut prodsetting info fra sprint 25

Annet

 • FBYGG-779 Digitek - oppsummering og løsningsforslag på videre prosjekt

 • FBYGG-975 Altinn -- Skal Altinn arkivering i DiBK sin meldingsboks slås av?

 • FBYGG-1038 Altinn -- slå av arkivering i tjenesteeiers meldingsboks for alle tjenester

 • FBYGG-1062 Justere opp foreløpige advarsler til Feil igjen

 • FBYGG-1066 Andre metadata - viser ikke riktig når det er flere versjoner (mangler serviceEditionCode i URL)

 • FBYGG-1071 StatusAPI - opprette ny funksjon for å hente ut alle innsendinger på et saksnummer