Sprint 28, lagt ut i testmiljø 03.09.2018

I sprint 28 har hoved fokus vært på nabovarsel. Det er også jobbet med søknad om igangsettingstillatelse, midlertidig brukstillatelse og ferdigattest.

Oppgaver utført i sprinten:

Nabovarsel
FBYGG-1129 NabovarselV3 - Oppdater Altinn Melding til Ansvarlig Søker per DiBK beskrivelse
FBYGG-1130 NabovarselV3 - Oppdater Kvittering Nabovarsel per DiBK beskrivelse
FBYGG-1215 NabovarselV3 - Ansvarlig Søker rapport: fobedring av tekst ved utsendingsfeil
FBYGG-1219 NabovarselV3 - Validere at filer er PDF per fil innhold
FBYGG-1220 NabovarselV3 - Vedleggstyper tillatt i nabovarsel justeres til menneskelesbare formater
FBYGG-1174 NabovarselV3 - Print tjeneste: Sette opp print innsending gjennom KS SvarUt
FBYGG-1178 NabovarselV3 - Print tjenesten lage følgebrev basert på meldingen som blir vist i Altinn
FBYGG-1180 NabovarselV3 - Avklaring: nabo eier flere eiendommer
FBYGG-1191 NabovarselV3 - Tillate at forenklede tiltakstype fungerer mot sjekkliste validering
FBYGG-1194 NabovarselV3 - Ny varslingsmal som også inneholder mulighet for sms varsling
FBYGG-1197 NabovarselV3 - implementere påminnelse funksjon per eForvaltning forskrift
FBYGG-1198 NabovarselV3 - mer lesbare vedleggsnavn
FBYGG-1200 NabovarselV3 - Tillat NV rapportering til Søker også i tilfeller der det er privatperson (fødseldsnummer)
FBYGG-1202 NabovarselV3 - Mulig å slette eiendommen i SvarPåNabovarsel skjema bør tas bort
FBYGG-1210 NabovarselV3 - Sjekk vedleggsvalidering ved tiltakstype annlegg.
FBYGG-1213 NabovarselV3 - Validering: kommune navn skal være fylt ut og er ikke et tall (kommunenummer istedet for navn)
FBYGG-1190 NabovarselV3 - Fiks 500-error
FBYGG-1094 Svar på nabovarsel - Oppdatere vising av skjema i Altinn for bedre visning på MAC

Ferdigattest
FBYGG-844 FerdigattestV2 - oppdatere PDF utskriftsversjon i Altinn
FBYGG-1146 FerdigattestV2 - gjennomgang av valideringsregler
FBYGG-1185 FerdigattestV2 - oppdatere valideringsregler og enhetstester
FBYGG-1199 FerdigattestV2 - Oppdater test data xml i Testmotor

Samsvarserklæring
FBYGG-1166 SamsvarserklæringV2 - ny datamodell
FBYGG-1167 SamsvarserklæringV2 - oppdatering av infopath skjema

Andre skjema
FBYGG-1069 Midlertidig BrukstillatelseV2 - Utbedre bugs fra akseptansetesting
FBYGG-1072 Ett-trinnssøknadV2: notering til fødselsnummer
FBYGG-1091 RammesøknadV2 - sjekke hvorfor adkomst ikke vises og hvorfor løfteinnretninger som er ikke relevant blir til nei
FBYGG-1137 Ansvarsrett - Gjennomgang av adresse valideringer ved /Dist av Ansvarsrett
FBYGG-1221 Tiltak uten Ansvarsrett - valider at Altinn innsender og Tiltakshaver er samme person

Arbeidsflyt
FBYGG-1077 Arbeidsflyt - valideringsregel på at innlogget bruker/foretak i Altinn er samme som angitt søker i skjema XML
FBYGG-1188 Arbeidsflyt - bug: Fødselsnummer dekrypteringsfeil
FBYGG-1214 Arbeidsflyt - legge inn funksjon for å unngå at en AR som tar lenger enn 5 min å behandle ikke blir kjørt igjen når cron jobben henter skjemaet på nytt
FBYGG-1195 Arbeidsflyt - Logge altinn xml i testmiljø for enkel tilgang til debug data

Valideringsmotor
FBYGG-1138 Generelle valideringer - Postnummer validering samme i ramme/IG/midlertigbrukstillatelse/ferdigattest
FBYGG-1140 Generelle valideringer - Postnummer validering: Valider einedom byggested mot postnummer på all "V2" tjenester
FBYGG-1189 Generelle valideringer - Valideringsregel for bruksenhetsnummer (MidlertidigBrukstillatelseV2 og igangsettingstillatelseV2)

Annet
FBYGG-1115 IFC - Sette opp felter i IFC test-fil
FBYGG-1208 IFC - validere ifc fil fra sluttbruker systemet
FBYGG-1136 Dokumentasjon - beskrive hvordan bruke eiendom med mange adresser i FtB
FBYGG-1171 Oppdatering forretningsregler med betingelser