Sprint 29, lagt ut i testmiljø 2. oktober 2018

Sprint 29 har hatt hovedfokus på Nabovarsel og Samsvar og kontrollerklæring. Det har i tillegg blitt utført diverse bug-fikser (se under "Annet" nedenfor), og tiltak uten ansvarsrett.

 

Nabovarsel:

FBYGG-1131 NabovarselV3 - Oppdater Altinn e-post Melding til Nabo per DiBK beskrivelse
FBYGG-1206 NabovarselV3 - Sammendrag til Ansvalig Søker ser ikke ut til å sjekke status på distribusjoner
FBYGG-1211 NabovarselV3 - Gi API tilgang til sammendragrapport som går til ansvarlig søker
FBYGG-1212 Nabovarsel - gjeldende plan - hvis den utelates så kommer allikevel en feilmelding om at arealplantype er feil
FBYGG-1217 NabovarselV3 - Indikere i cover letter om vedlegget har blitt omgjort til PDF av oss
FBYGG-1223 NabovarselV3 - Nye varslingsmaler for SMS og e-post
FBYGG-1227 Nabovarsel: skrivefeil SMS melding 1 ukes påminnelse
FBYGG-1233 NabovarselV3 - Oppdatering av kvitteringsrapport
FBYGG-1235 NabovarselV3 - Print tjenesten, sett opp med fargeprint
FBYGG-1250 NabovarselV3 - Scrub API meldinger
FBYGG-1135 NabovarselV3 - skal Kvittering for Nabovarsel legges til blob storage og kunne bli lastet ned via API

Tiltak uten ansvarsrett:

FBYGG-846 Tiltak uten ansvarsrett - akseptansetesting
FBYGG-1099 Tiltak uten ansvarsrett -- Hovedansvar for Confluence
FBYGG-1230 Tiltak uten ansvarsrett - feil i infopath/print - krav til byggegrunn
FBYGG-1231 Tiltak uten ansvarsrett - print vises ikke riktig for avløp/overvann

 

Samsvar og kontrollerklæring:

FBYGG-1238 Samsvar og Kontrollerklæring: Innsendingstjeneste - Datamodell
FBYGG-1239 Samsvar og Kontrollerklæring: Innsendingstjeneste - Infopath skjema
FBYGG-1240 Samsvar og Kontrollerklæring: Innsendingstjeneste - Testmotor
FBYGG-1243 Samsvar og Kontrollerklæring: Prefill skjema for samsvarserklæring - datamodell
FBYGG-1244 Samsvar og Kontrollerklæring: Prefill skjema for samsvarserklæring - klasse for behandling i arebeidsflyt
FBYGG-1247 Samsvar og Kontrollerklæring: Status API rapportering for distribusjonstjenesten

 

Rammesøknad:

FBYGG-1181 RammsøknadV2 - avklaring: "ikke relevant"
FBYGG-1182 RammsøknadV2 - avklaring: visning av bolker ved tiltakstype innhegning/skilt (for eksempel)

 

Sjekkliste:

FBYGG-1196 Sjekklister for byggesak - ny versjon 1.1
FBYGG-977 Sjekkliste på test har ikke riktige sjekkpunkt for ett trinn søknad (ser riktig ut i prod)
FBYGG-769 Sjekkliste - Vise egen dialog på tiltakstyper som gjelder for et sjekkpunkt

 

Arbeidsflyt:

FBYGG-1232 Undersøke mulighet for dyplenke til skjema i varsel fra distribusjonstjenester
FBYGG-1253 Status API -- Hendelser ble borte fra logg

 

Valideringsmotor:

FBYGG-935 form.eiendomByggested.Any() må sjekk om er null
FBYGG-1176 Opprett valideringsregler for SamsvarserklaeringFormV2

 

Annet:

FBYGG-1192 Beskrive forslag til kobling mellom ansvarsrett linje i gjennomføringsplan med vedlegg signert ansvarsrett (vedleggsopplysninger)
FBYGG-1236 * Spesifisere behov til FIKS fra FTB og søknadssystemer - status, kvitteringer og søk i korrespondanse
FBYGG-961 GDPR - logg med adresse - tilpasse loggen for å logge mindre når alt er ok og mer når varsler eller feil oppstår

 

Pågående arbeid:

FBYGG-1246 Samsvar og Kontrollerklæring: Prefill skjema for samsvarserklæring - Infopath utvikling av skjema (print og portalutfylling)