Sprint 30 og 31, lagt ut i testmiljø

Sprint 30 og 31 var fokusert på videreutvikling av Nabovarsel, utvikling av tjenesten for Samsvar og Kontrollerklæring og Endringssøknad. Det er også gjort mange oppdateringer på eksisterende tjenester. Endel tid ble brukt på debugging av problemer i desember versjonen av Altinn på TT02. Endringene ble lagt ut fortløpende.

 

Nabovarsel
FBYGG-1135 NabovarselV3 - skal Kvittering for Nabovarsel legges til blob storage og kunne bli lastet ned via API
FBYGG-1151 Nabovarsel: DiBK ønsker bare 1 melding
FBYGG-1228 NabovarselV3 - Legg in API objekt for nabovarsel kvittering
FBYGG-1251 NabovarselV3 - Vedleggstyper
FBYGG-1257 NabovarselV3 - Nabovarsel PDF, spørsmål om kontaktperson
FBYGG-1262 NabovarselV3 - Print tjenesten: få satt opp SvarUt integrasjon uten fødselnummer slik at det ikke er mulig å sende digitalt
FBYGG-1259 Nabovarsel: tillatt at det ikke er fødselsnummer for tiltakshaver
FBYGG-1269 NabovarselV3 - Legge om varslinger så de sendes på prefill, sjekke status om mottaker ikke kan nåes elektronisk
FBYGG-1280 NabovarselV3 - Andregangsvarsel: Prototype og planlegge
FBYGG-1281 NabovarselV3 - Andregangsvarsel: Lage modell og database rutiner
FBYGG-1282 NabovarselV3 - Andregangsvarsel: Oppdatere prefill/notification funksjon for bruk av ny varslingmetode ved utsending
FBYGG-1283 NabovarselV3 - Andregangsvarsel: Legge til cron jobb funksjon for å kjøre andregangsvarsler
FBYGG-1284 NabovarselV3 - Andregangsvarsel: Test av ny løsning
FBYGG-1289 Gjenpart nabovarsel klar til prod
FBYGG-1297 NabovarselV3 - Bugfix for manglened multi-line i Nabovarsel PDF Beskrivelse felt (folgebrev)
FBYGG-1309 NabovarselV3 - Bug i utfylling av mer enn en eiendom i preFill/Svar på nabovarsel
FBYGG-1305 Gjenpart Nabovarsel - Oppdatering av Naboliste med status
FBYGG-1267 Nabovarsel - Varslingsmal - påminnelsen fungerer ikke som den skal

Samsvar- og kontrollerklæring

FBYGG-1242 Samsvar og Kontrollerklæring: Innsendingstjeneste - validering i arbeidsflyt av data fra distribusjonsskjema
FBYGG-1245 Samsvar og Kontrollerklæring: Prefill skjema for samsvarserklæring -validering av svarskjema i arbeidsflyt
FBYGG-1246 Samsvar og Kontrollerklæring: Prefill skjema for samsvarserklæring - Infopath utvikling av skjema (print og portalutfylling)
FBYGG-1248 Samsvar og Kontrollerklæring: Lagring av download API data i Azure blob
FBYGG-1285 Kontroll og samsvarserklæring - oppdatering av datamodell og infopath skjema i forbindelse med forskriftsendring

Endringssøknad
FBYGG-1291 Endringssøknad - datamodell endringer (første runde)
FBYGG-1292 Endringssøknad - infopathskjema, 1.runde før test
FBYGG-1295 Endringssøknad - oppsett i testmotor med eksempeldata
FBYGG-841 Endringssøknad - endringer på datamodell etter gjennomgang

 

Altinn debug
FBYGG-1325 Testmiljø - feilsituasjon som gjør at innsendinger blir stående i kø
FBYGG-1326 Altinn 404 bug ved sign/complete = true innsendinger over REST API
FBYGG-1333 Testing av Altinn fix for 404 problem
FBYGG-1336 "I kø" problem både i PROD og TT02
FBYGG-1337 Debugging, håndtering av "I kø" skjema etter Altinn LastChanged tid/dato endring
FBYGG-1338 Testing av 10 innsendinger etter ny 404 fix fra Altinn
FBYGG-1301 Debugging rundt PROD problemer for rammesøknad, nabovarsel

 

Kodelister, API og sjekkliste
FBYGG-1264 Utvide sjekkliste import med tolkning av utfallstypekode
FBYGG-963 Kodeliste Tiltaktype bør hete Tiltakstype
FBYGG-1256 ValideringsAPI -- <bruk> blokk i NVv3 kan resultere i 500 feil i visse tilfeller

 

Admin portal
FBYGG-1177 Admin portal - oppretting, sletting av brukere feiler på prod
FBYGG-1272 CSS til dibk - enkel implementering/pakke for signering av tiltakshaver
FBYGG-1276 Admin portal - oppretting av brukere feiler
FBYGG-1299 Admin portal - slett av brukere feiler
FBYGG-1312 adminportal: bekrefte sletting av bruker

 

Andre utbedringer og bugs:
FBYGG-1204 RammsøknadV2 - forbedret validering ved ny adkomst=ja
FBYGG-1258 RammesoknadV2 når adkomst= true og vegtype.kodeverdi=null ikke feile
FBYGG-1261 Tiltak uten ansvarsrett - mangler validering av søker (orgnr/fødselsnummer)
FBYGG-1265 Ett Trinn V2 - VilkaarFor3Ukersfrist validering
FBYGG-1268 EttTrinn - testcase i prod
FBYGG-1271 Ferdigattest - Validering 4400.2.12 (kommer) Vedlegg for tegninger, situasjonsplan, skal bare sendes inn om de er knyttet til vilkår eller inneholder ikke søknadspliktige endringer
FBYGG-1274 TUL - legge inn vedleggsopplysninger som underskjema til gjennomføringsplan
FBYGG-1275 TUL - ferdigattest - fjerne en del vedleggstyper
FBYGG-1279 FerdigattestV2 - validering av vedlegg
FBYGG-1286 Legge ut ny versjon av SAK10 sjekkliste
FBYGG-1288 Erklæring om ansvarsrett - direkte skjemaoppretting: Prodsette som innsendingstjeneste (hovedskjema)
FBYGG-1079 Gjennomføringsplan v6 - nye valideringer ved søknad om igangsetting
FBYGG-1083 Matrikkelopplysninger gjøres klar for prod
FBYGG-1205 Gjennomføringsplan - Uavhengig kontroll valideringer,vurdere om flere valideringer trengs rundt krav om uavhengig kontroll
FBYGG-1260 Datamodell referanser til DiBK PDF "Byggesøknad for deg som ønsker å bygge eller rive"
FBYGG-1290 Erklæring om ansvarsrett - direkte skjemaoppretting: Skjemaoppdateringer for hovedskjema utgave
FBYGG-1298 ReplyLinks mangler i Altinn REST API, sak ligger i altinn
FBYGG-1303 ValideringsAPI v2 -- Utvide validering til å ta med altinn regler for vedlegg
FBYGG-1310 Logging av filer og filstørrelse
FBYGG-1311 Ferdigattest - feil i valideringsregler. nr 12 er ikke en error, men kun til info
FBYGG-1314 Spesifisere altinn 3.0 oppgave
FBYGG-1317 Prod setting av tjenester pga. feil i vedleggstype for Følgebrev
FBYGG-1320 Valideringsproblem med ramme og ettrinn
FBYGG-1323 Matrikkelopplysninger tilgjengelig som underskjema på ferdigattest
FBYGG-1342 Prod sette Gjenpart Nabovarsel og Matrikkelopplysninger som underskjema

FBYGG-966 An unhandled exception has occurred. - Request path: /api/download/