Fellestjenester Bygg

Dette er informasjonssiden for Fellestjenester BYGG, rettet mot tjenesteleverandører.

Systemlandskapet rundt fellestjenester bygg er inndelt i private komponenter, nasjonale komponenter, fellestjenester bygg (Direktoratet for Byggkvalitet), felles kommunale komponenter(FIKS) og kommunale fag og støttesystem. Inndelingen viser komponenter og systemer på generell basis. Hver kommune vil ha sin implementering av lokale fag- og støttesystemer.