Månedlig statistikk

Her publiserer vi månedlig statistikk for sendinger gjennom Fellestjenester BYGG. Om du ønsker mer spesifikk statistikk for ditt søknadssystem, kan du ta kontakt med Randi på rho@dibk.no.

Mai 2024

Søknadstype

Antall innsendinger

Søknadstype

Antall innsendinger

Distribusjon av samsvarserklæring

21 080

Distribusjon av ansvarsrett

14 415

Distribusjon av nabovarsel

4 286

Søknad om tillatelse i ett trinn

2 441

Supplering av søknad

1 917

Søknad om ferdigattest

1 761

Distribusjon av kontrollerklæring

1 538

Søknad om igangsettingstillatelse

707

Søknad om rammetillatelse

731

Samtykke tiltakshaver

514

Søknad om midlertidig brukstillatelse

482

Søknad om endring av gitt tillatelse eller godkjenning

412

Søknad om arbeidstilsynets samtykke

338

Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett

406

Gjennomføringsplan

293

Distribusjon for varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid

83

UttalelseVarselPlanoppstart

49

April 2024

Søknadstype

Antall innsendinger

Søknadstype

Antall innsendinger

Distribusjon av samsvarserklæring

19,612

Distribusjon av ansvarsrett

15,637

Distribusjon av nabovarsel

4,400

Søknad om tillatelse i ett trinn

2,471

Supplering av søknad

2,058

Søknad om ferdigattest

1,784

Distribusjon av kontrollerklæring

1,383

Søknad om igangsettingstillatelse

760

Søknad om rammetillatelse

707

Samtykke tiltakshaver

478

Søknad om midlertidig brukstillatelse

439

Søknad om endring av gitt tillatelse eller godkjenning

423

Søknad om arbeidstilsynets samtykke

391

Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett

380

Gjennomføringsplan

371

Distribusjon for varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid

72

UttalelseVarselPlanoppstart

8

Distribusjon av kontroll eller samsvarserklæring

1

Mars 2024

Søknadstype

Antall innsendinger

Søknadstype

Antall innsendinger

Distribusjon av samsvarserklæring

15,987

Distribusjon av ansvarsrett

12,577

Distribusjon av nabovarsel

4,022

Søknad om tillatelse i ett trinn

1,949

Supplering av søknad

1,759

Søknad om ferdigattest

1,544

Distribusjon av kontrollerklæring

1,029

Søknad om igangsettingstillatelse

648

Søknad om rammetillatelse

639

Søknad om midlertidig brukstillatelse

461

Samtykke tiltakshaver

417

Gjennomføringsplan

373

Søknad om endring av gitt tillatelse eller godkjenning

349

Søknad om arbeidstilsynets samtykke

325

Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett

286

Distribusjon for varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid

51

Februar 2024

Søknadstype

Antall innsendinger

Søknadstype

Antall innsendinger

Distribusjon av samsvarserklæring

17,402

Distribusjon av ansvarsrett

12,923

Distribusjon av nabovarsel

3,598

Søknad om tillatelse i ett trinn

1,955

Supplering av søknad

1,792

Søknad om ferdigattest

1,786

Distribusjon av kontrollerklæring

1,245

Søknad om rammetillatelse

622

Søknad om igangsettingstillatelse

617

Samtykke tiltakshaver

436

Søknad om midlertidig brukstillatelse

435

Gjennomføringsplan

377

Søknad om arbeidstilsynets samtykke

313

Søknad om endring av gitt tillatelse eller godkjenning

311

Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett

224

Distribusjon for varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid

70

Januar 2024

Søknadstype

Antall innsendinger

Søknadstype

Antall innsendinger

Distribusjon av samsvarserklæring

16,825

Distribusjon av ansvarsrett

11,468

Distribusjon av nabovarsel

3,183

Søknad om ferdigattest

1,870

Supplering av søknad

1,793

Søknad om tillatelse i ett trinn

1,708

Distribusjon av kontrollerklæring

1,192

Søknad om rammetillatelse

630

Søknad om igangsettingstillatelse

543

Samtykke tiltakshaver

393

Gjennomføringsplan

385

Søknad om midlertidig brukstillatelse

382

Søknad om endring av gitt tillatelse eller godkjenning

303

Søknad om arbeidstilsynets samtykke

288

Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett

203

Distribusjon for varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid

76

Totalt for 2023

Søknadstype

Antall innsendinger

Søknadstype

Antall innsendinger

Distribusjon av samsvarserklæring

209,931

Distribusjon av ansvarsrett

147,055

Distribusjon av nabovarsel

45,332

Søknad om tillatelse i ett trinn

23,492

Søknad om ferdigattest

21,202

Supplering av søknad

19,727

Distribusjon av kontrollerklæring

14,173

Søknad om rammetillatelse

8,142

Søknad om igangsettingstillatelse

7,690

Gjennomføringsplan

5,876

Søknad om midlertidig brukstillatelse

5,702

Samtykke tiltakshaver

4,314

Søknad om endring av gitt tillatelse eller godkjenning

3,928

Søknad om arbeidstilsynets samtykke

3,435

Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett

3,049

Distribusjon for varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid

807

Desember 2023

Søknadstype

Antall innsendinger

Distribusjon av samsvarserklæring

14,630

Distribusjon av ansvarsrett

9,734

Distribusjon av nabovarsel

2,899

Søknad om ferdigattest

1,876

Supplering av søknad

1,559

Søknad om tillatelse i ett trinn

1,481

Distribusjon av kontrollerklæring

991

Søknad om rammetillatelse

598

Søknad om midlertidig brukstillatelse

550

Søknad om igangsettingstillatelse

532

Samtykke tiltakshaver

351

Gjennomføringsplan

349

Søknad om endring av gitt tillatelse eller godkjenning

315

Søknad om arbeidstilsynets samtykke

244

Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett

146

Distribusjon for varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid

59

November 2023

Søknadstype

Antall innsendinger

Søknadstype

Antall innsendinger

Distribusjon av samsvarserklæring

21,427

Distribusjon av ansvarsrett

12,726

Distribusjon av nabovarsel

3,440

Søknad om ferdigattest

2,292

Søknad om tillatelse i ett trinn

2,054

Supplering av søknad

1,900

Distribusjon av kontrollerklæring

1,710

Søknad om igangsettingstillatelse

658

Søknad om rammetillatelse

652

Søknad om midlertidig brukstillatelse

584

Gjennomføringsplan

509

Samtykke tiltakshaver

370

Søknad om endring av gitt tillatelse eller godkjenning

354

Søknad om arbeidstilsynets samtykke

341

Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett

212

Distribusjon for varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid

80

Oktober 2023

Søknadstype

Antall innsendinger

Søknadstype

Antall innsendinger

Distribusjon av samsvarserklæring

19,796

Distribusjon av ansvarsrett

13,257

Distribusjon av nabovarsel

3,858

Søknad om tillatelse i ett trinn

2,202

Søknad om ferdigattest

2,088

Supplering av søknad

1,944

Distribusjon av kontrollerklæring

1,438

Søknad om igangsettingstillatelse

682

Søknad om rammetillatelse

607

Gjennomføringsplan

488

Søknad om midlertidig brukstillatelse

488

Samtykke tiltakshaver

385

Søknad om endring av gitt tillatelse eller godkjenning

366

Søknad om arbeidstilsynets samtykke

303

Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett

229

Distribusjon for varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid

77

September 2023

Søknadstype

Antall innsendinger

Søknadstype

Antall innsendinger

Distribusjon av samsvarserklæring

18,698

Distribusjon av ansvarsrett

13,442

Distribusjon av nabovarsel

3,814

Søknad om tillatelse i ett trinn

2,146

Søknad om ferdigattest

1,974

Supplering av søknad

1,909

Distribusjon av kontrollerklæring

1,393

Søknad om igangsettingstillatelse

730

Søknad om rammetillatelse

542

Gjennomføringsplan

528

Søknad om midlertidig brukstillatelse

439

Samtykke tiltakshaver

404

Søknad om endring av gitt tillatelse eller godkjenning

349

Søknad om arbeidstilsynets samtykke

279

Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett

268

Distribusjon for varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid

61

August 2023

Søknadstype

Antall innsendinger

Søknadstype

Antall innsendinger

Distribusjon av samsvarserklæring

17,603

Distribusjon av ansvarsrett

12,080

Distribusjon av nabovarsel

3,386

Søknad om tillatelse i ett trinn

1,837

Supplering av søknad

1,746

Søknad om ferdigattest

1,694

Distribusjon av kontrollerklæring

1,206

Søknad om igangsettingstillatelse

630

Gjennomføringsplan

513

Søknad om rammetillatelse

513

Søknad om midlertidig brukstillatelse

399

Samtykke tiltakshaver

306

Søknad om endring av gitt tillatelse eller godkjenning

297

Søknad om arbeidstilsynets samtykke

255

Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett

254

Distribusjon for varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid

49

Juli 2023

Søknadstype

Antall innsendinger

Søknadstype

Antall innsendinger

Distribusjon av samsvarserklæring

8,612

Distribusjon av ansvarsrett

7,078

Distribusjon av nabovarsel

2,680

Søknad om tillatelse i ett trinn

1,565

Søknad om ferdigattest

1,050

Supplering av søknad

971

Søknad om rammetillatelse

618

Distribusjon av kontrollerklæring

556

Søknad om igangsettingstillatelse

474

Søknad om midlertidig brukstillatelse

304

Gjennomføringsplan

283

Samtykke tiltakshaver

241

Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett

237

Søknad om endring av gitt tillatelse eller godkjenning

217

Søknad om arbeidstilsynets samtykke

197

Distribusjon for varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid

36

Juni 2023

Søknadstype

Antall innsendinger

Søknadstype

Antall innsendinger

Distribusjon av samsvarserklæring

25.506

Distribusjon av ansvarsrett

17.921

Distribusjon av nabovarsel

5.023

Søknad om tilatelse i ett trinn

2.581

Søknad om ferdigattest

2.276

Supplering av søknad

2.054

Distribusjon av kontrollerklæring

1.684

Søknad om igangssettingstillatelse

863

Søknad om rammetillatelse

831

Søknad om midlertidig brukstillatelse

714

Gjennomføringsplan

599

Samtykke tiltakshaver

426

Søknad om endring av gitt tillatelse eller godkjenning

425

Søknad om arbeidstilsynets samtykke

400

Søknad om tilatelse til tiltak uten ansvarsrett

299

Distribusjon for varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid

90

Mai 2023

 

Søknadstype

Antall innsendinger

Søknadstype

Antall innsendinger

Distribusjon av samsvarserklæring

19.454

Distribusjon av ansvarsrett

13.483

Distribusjon av nabovarsel

4.119

Søknad om tilatelse i ett trinn

2.147

Søknad om ferdigattest

1626

Supplering av søknad

1602

Distribusjon av kontrollerklæring

1286

Søknad om igangssettingstillatelse

752

Søknad om rammetillatelse

693

Søknad om midlertidig brukstillatelse

501

Gjennomføringsplan

477

Samtykke tiltakshaver

396

Søknad om endring av gitt tillatelse eller godkjenning

345

Søknad om tilatelse til tiltak uten ansvarsrett

338

Søknad om arbeidstilsynets samtykke

291

Distribusjon for varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid

62

April 2023

Søknadstype

Antall innsendinger

Søknadstype

Antall innsendinger

Distribusjon av samsvarserklæring

13.282

Distribusjon av ansvarsrett

10.053

Distribusjon av nabovarsel

3.506

Søknad om tilatelse i ett trinn

1.717

Supplering av søknad

1.330

Søknad om ferdigattest

1.170

Søknad om rammetillatelse

953

Distribusjon av kontrollerklæring

834

Gjennomføringsplan

592

Søknad om igangssettingstillatelse

509

Søknad om midlertidig brukstillatelse

368

Samtykke tiltakshaver

365

Søknad om tilatelse til tiltak uten ansvarsrett

311

Søknad om endring av gitt tillatelse eller godkjenning

252

Søknad om arbeidstilsynets samtykke

222

Distribusjon for varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid

58

Mars 2023

 

Søknadstype

Antall innsendinger

Søknadstype

Antall innsendinger

Distribusjon av samsvarserklæring

20.065

Distribusjon av ansvarsrett

15.036

Distribusjon av nabovarsel

5.324

Søknad om tilatelse i ett trinn

2.289

Søknad om ferdigattest

1.931

Supplering av søknad

1.746

Distribusjon av kontrollerklæring

1.188

Søknad om rammetillatelse

803

Søknad om igangssettingstillatelse

754

Gjennomføringsplan

679

Søknad om midlertidig brukstillatelse

588

Samtykke tiltakshaver

431

Søknad om endring av gitt tillatelse eller godkjenning

411

Søknad om arbeidstilsynets samtykke

391

Søknad om tilatelse til tiltak uten ansvarsrett

287

Distribusjon for varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid

94

Februar 2023

Søknadstype

Antall innsendinger

Søknadstype

Antall innsendinger

Distribusjon av samsvarserklæring

15.596

Distribusjon av ansvarsrett

11.353

Distribusjon av nabovarsel

3.755

Søknad om tilatelse i ett trinn

1.715

Søknad om ferdigattest

1614

Supplering av søknad

1.480

Distribusjon av kontrollerklæring

915

Søknad om rammetillatelse

628

Søknad om igangssettingstillatelse

573

Søknad om midlertidig brukstillatelse

396

Gjennomføringsplan

394

Samtykke tiltakshaver

311

Søknad om endring av gitt tillatelse eller godkjenning

287

Søknad om arbeidstilsynets samtykke

259

Søknad om tilatelse til tiltak uten ansvarsrett

254

PLAN: Distribusjon for varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid

75

Januar 2023

Søknadstype

Antall innsendinger

Søknadstype

Antall innsendinger

Distribusjon av samsvarserklæring

15.274

Distribusjon av ansvarsrett

10.907

Distribusjon av nabovarsel

3.547

Søknad om tilatelse i ett trinn

1.762

Søknad om ferdigattest

1.618

Supplering av søknad

1.487

Distribusjon av kontrollerklæring

975

Søknad om rammetillatelse

704

Søknad om igangssettingstillatelse

532

Gjennomføringsplan

466

Søknad om midlertidig brukstillatelse

371

Samtykke tiltakshaver

329

Søknad om endring av gitt tillatelse eller godkjenning

311

Søknad om arbeidstilsynets samtykke

254

Søknad om tilatelse til tiltak uten ansvarsrett

221

PLAN: Distribusjon for varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid

66

Hele 2022

Søknadstype

Antall innsendinger

Søknadstype

Antall innsendinger

Distribusjon av samsvarserklæring

181.184

Distribusjon av ansvarsrett

152.035

Distribusjon av nabovarsel

48.546

Søknad om tilatelse i ett trinn

23.792

Søknad om ferdigattest

17.054

Supplering av søknad

11.514

Distribusjon av kontrollerklæring

10.617

Søknad om rammetillatelse

8 019

Gjennomføringsplan

7.562

Søknad om igangssettingstillatelse

7.285

Søknad om midlertidig brukstillatelse

5.194

Søknad om endring av gitt tillatelse eller godkjenning

3.906

Samtykke tiltakshaver

3.850

Søknad om tilatelse til tiltak uten ansvarsrett

2.843

Søknad om arbeidstilsynets samtykke

1.575

PLAN: Distribusjon for varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid

634

Desember 2022

Søknadstype

Antall innsendinger

Søknadstype

Antall innsendinger

Distribusjon av samsvarserklæring

13.936

Distribusjon av ansvarsrett

8.979

Distribusjon av nabovarsel

3.134

Søknad om ferdigattest

1.879

Søknad om tilatelse i ett trinn

1.548

Supplering av søknad

1250

Distribusjon av kontrollerklæring

894

Søknad om rammetillatelse

677

Søknad om midlertidig brukstillatelse

563

Søknad om igangssettingstillatelse

480

Gjennomføringsplan

392

Søknad om endring av gitt tillatelse eller godkjenning

282

Samtykke tiltakshaver

264

Søknad om arbeidstilsynets samtykke

207

Søknad om tilatelse til tiltak uten ansvarsrett

157

PLAN: Distribusjon for varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid

62

November 2022

Søknadstype

Antall innsendinger

Søknadstype

Antall innsendinger

Distribusjon av samsvarserklæring

18.530

Distribusjon av ansvarsrett

11.379

Distribusjon av nabovarsel

3.793

Søknad om tilatelse i ett trinn

1.883

Søknad om ferdigattest

1.866

Supplering av søknad

1.568

Distribusjon av kontrollerklæring

1.264

Søknad om igangssettingstillatelse

634

Søknad om rammetillatelse

607

Søknad om midlertidig brukstillatelse

578

Gjennomføringsplan

487

Søknad om endring av gitt tillatelse eller godkjenning

344

Samtykke tiltakshaver

311

Søknad om tilatelse til tiltak uten ansvarsrett

218

Søknad om arbeidstilsynets samtykke

199

PLAN: Distribusjon for varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid

64

 

Oktober 2022

 

Søknadstype

Antall innsendinger

Søknadstype

Antall innsendinger

Distribusjon av samsvarserklæring

16.107

Distribusjon av ansvarsrett

10.911

Distribusjon av nabovarsel

3.684

Søknad om tilatelse i ett trinn

1.885

Søknad om ferdigattest

1.764

Supplering av søknad

1609

Distribusjon av kontrollerklæring

1039

Søknad om igangssettingstillatelse

604

Søknad om rammetillatelse

586

Søknad om midlertidig brukstillatelse

455

Gjennomføringsplan

411

Søknad om endring av gitt tillatelse eller godkjenning

360

Samtykke tiltakshaver

296

Søknad om tilatelse til tiltak uten ansvarsrett

252

Søknad om arbeidstilsynets samtykke

179

PLAN: Distribusjon for varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid

61

September 2022

Søknadstype

Antall innsendinger

Søknadstype

Antall innsendinger

Distribusjon av samsvarserklæring

17.820

Distribusjon av ansvarsrett

12.866

Distribusjon av nabovarsel

3.983

Søknad om tilatelse i ett trinn

2.126

Søknad om ferdigattest

1.682

Supplering av søknad

1.433

Distribusjon av kontrollerklæring

1041

Søknad om igangssettingstillatelse

781

Søknad om rammetillatelse

619

Gjennomføringsplan

489

Søknad om midlertidig brukstillatelse

470

Søknad om endring av gitt tillatelse eller godkjenning

370

Samtykke tiltakshaver

337

Søknad om tilatelse til tiltak uten ansvarsrett

252

Søknad om arbeidstilsynets samtykke

164

PLAN: Distribusjon for varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid

47

August 2022

Søknadstype

Antall innsendinger

Søknadstype

Antall innsendinger

Distribusjon av samsvarserklæring

15.264

Distribusjon av ansvarsrett

11.401

Distribusjon av nabovarsel

3.393

Søknad om tilatelse i ett trinn

1.891

Søknad om ferdigattest

1.448

Supplering av søknad

1.232

Distribusjon av kontrollerklæring

939

Søknad om igangssettingstillatelse

571

Søknad om rammetillatelse

521

Gjennomføringsplan

433

Søknad om midlertidig brukstillatelse

397

Samtykke tiltakshaver

266

Søknad om endring av gitt tillatelse eller godkjenning

256

Søknad om tilatelse til tiltak uten ansvarsrett

228

Søknad om arbeidstilsynets samtykke

124

PLAN: Distribusjon for varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid

41

Juli 2022

Søknadstype

Antall innsendinger

Søknadstype

Antall innsendinger

Distribusjon av ansvarsrett

7.981

Distribusjon av samsvarserklæring

7.876

Distribusjon av nabovarsel

2.940

Søknad om tilatelse i ett trinn

1637

Søknad om ferdigattest

834

Supplering av søknad

759

Søknad om rammetillatelse

638

Søknad om igangssettingstillatelse

464

Distribusjon av kontrollerklæring

381

Søknad om midlertidig brukstillatelse

322

Gjennomføringsplan

270

Søknad om endring av gitt tillatelse eller godkjenning

240

Søknad om tilatelse til tiltak uten ansvarsrett

238

Samtykke tiltakshaver

204

Søknad om arbeidstilsynets samtykke

109

PLAN: Distribusjon for varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid

33

Juni 2022

Søknadstype

Antall innsendinger

Søknadstype

Antall innsendinger

Distribusjon av samsvarserklæring

20.689

Distribusjon av ansvarsrett

16.679

Distribusjon av nabovarsel

5.042

Søknad om tilatelse i ett trinn

2.363

Søknad om ferdigattest

1700

Supplering av søknad

1.312

Distribusjon av kontrollerklæring

1257

Søknad om rammetillatelse

810

Søknad om igangssettingstillatelse

721

Søknad om midlertidig brukstillatelse

635

Gjennomføringsplan

609

Søknad om endring av gitt tillatelse eller godkjenning

362

Samtykke tiltakshaver

351

Søknad om tilatelse til tiltak uten ansvarsrett

267

Søknad om arbeidstilsynets samtykke

151

PLAN: Distribusjon for varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid

62

Mai 2022

Søknadstype

Antall innsendinger

Søknadstype

Antall innsendinger

Distribusjon av samsvarserklæring

17.290

Distribusjon av ansvarsrett

16.172

Distribusjon av nabovarsel

4.880

Søknad om tilatelse i ett trinn

2.253

Søknad om ferdigattest

1289

Supplering av søknad

1.176

Distribusjon av kontrollerklæring

1048

Søknad om rammetillatelse

775

Søknad om igangssettingstillatelse

719

Gjennomføringsplan

505

Søknad om midlertidig brukstillatelse

387

Samtykke tiltakshaver

354

Søknad om tilatelse til tiltak uten ansvarsrett

310

Søknad om endring av gitt tillatelse eller godkjenning

309

Søknad om arbeidstilsynets samtykke

114

PLAN: Distribusjon for varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid

62

April 2022

Søknadstype

Antall innsendinger

Søknadstype

Antall innsendinger

Distribusjon av samsvarserklæring

12,953

Distribusjon av ansvarsrett

12,662

Distribusjon av nabovarsel

4,077

Søknad om tillatelse i ett trinn

2,148

Søknad om ferdigattest

1,036

Gjennomføringsplan

802

Distribusjon av kontrollerklæring

693

Søknad om rammetillatelse

683

Søknad om igangsettingstillatelse

582

Supplering av søknad

494

Samtykke tiltakshaver

355

Søknad om endring av gitt tillatelse eller godkjenning

345

Søknad om midlertidig brukstillatelse

343

Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett

269

Søknad om arbeidstilsynets samtykke

95

PLAN: Distribusjon for varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid

49

Mars 2022

Søknadstype

Antall innsendinger

Søknadstype

Antall innsendinger

Distribusjon av samsvarserklæring

16,152

Distribusjon av ansvarsrett

15,978

Distribusjon av nabovarsel

5,275

Søknad om tillatelse i ett trinn

2,396

Søknad om ferdigattest

1,431

Gjennomføringsplan

1,257

Distribusjon av kontrollerklæring

834

Søknad om rammetillatelse

793

Søknad om igangsettingstillatelse

699

Søknad om endring av gitt tillatelse eller godkjenning

425

Søknad om midlertidig brukstillatelse

424

Samtykke tiltakshaver

410

Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett

277

Supplering av søknad

271

Søknad om arbeidstilsynets samtykke

101

PLAN: Distribusjon for varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid

71

Februar 2022

Søknadstype

Antall innsendinger

Søknadstype

Antall innsendinger

Distribusjon av samsvarserklæring

12,559

Distribusjon av ansvarsrett

12,367

Distribusjon av nabovarsel

4,392

Søknad om tillatelse i ett trinn

2,000

Søknad om ferdigattest

1,094

Gjennomføringsplan

954

Distribusjon av kontrollerklæring

681

Søknad om rammetillatelse

662

Søknad om igangsettingstillatelse

535

Samtykke tiltakshaver

393

Søknad om midlertidig brukstillatelse

346

Søknad om endring av gitt tillatelse eller godkjenning

317

Supplering av søknad

210

Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett

201

Søknad om arbeidstilsynets samtykke

70

PLAN: Distribusjon for varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid

45

Januar 2022

Søknadstyper

Antall innsendinger

Søknadstyper

Antall innsendinger

Distribusjon av ansvarsrett

14,628

Distribusjon av samsvarserklæring

11,986

Samsvarserklaering

8,767

Distribusjon av nabovarsel

3,933

Søknad om tillatelse i ett trinn

1,659

Søknad om ferdigattest

1,029

Gjennomføringsplan

950

Søknad om rammetillatelse

645

Distribusjon av kontrollerklæring

545

Søknad om igangsettingstillatelse

493

Samtykke tiltakshaver

307

Søknad om endring av gitt tillatelse eller godkjenning

295

Søknad om midlertidig brukstillatelse

272

Supplering av søknad

198

Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett

172

Søknad om arbeidstilsynets samtykke

62

PLAN: Distribusjon for varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid

37

Distribusjon av kontroll eller samsvarserklæring

1

2021

Hele 2021

Søknadstype

Antall innsendinger

Søknadstype

Antall innsendinger

Distribusjon av ansvarsrett

146,033

Distribusjon av kontroll eller samsvarserklæring

107,558

Distribusjon av nabovarsel

50,796

Søknad om tillatelse i ett trinn

23,142

Gjennomføringsplan

11,270

Søknad om ferdigattest

8,434

Søknad om rammetillatelse

7,639

Søknad om igangsettingstillatelse

5,712

Søknad om endring av gitt tillatelse eller godkjenning

2,805

Søknad om midlertidig brukstillatelse

2,458

Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett

1,763

Distribusjon av samsvarserklæring

1,144

Samsvarserklaering

592

Samtykke tiltakshaver

537

Søknad om arbeidstilsynets samtykke

472

Supplering av søknad

287

PLAN: Distribusjon for varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid

234

Distribusjon av kontrollerklæring

54

Desember 2021

Søknadstype

Antall innsendinger

Søknadstype

Antall innsendinger

Distribusjon av ansvarsrett

10,641

Distribusjon av kontroll eller samsvarserklæring

8,550

Distribusjon av nabovarsel

3,535

Søknad om tillatelse i ett trinn

1,604

Søknad om ferdigattest

1,162

Distribusjon av samsvarserklæring

1,144

Gjennomføringsplan

884

Søknad om rammetillatelse

700

Samsvarserklaering

592

Søknad om igangsettingstillatelse

479

Søknad om midlertidig brukstillatelse

349

Søknad om endring av gitt tillatelse eller godkjenning

251

Samtykke tiltakshaver

231

Supplering av søknad

141

Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett

118

Søknad om arbeidstilsynets samtykke

59

Distribusjon av kontrollerklæring

54

PLAN: Distribusjon for varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid

30

November 2021

Søknadstype

Antall innsendinger

Søknadstype

Antall innsendinger

Distribusjon av kontroll eller samsvarserklæring

12,404

Distribusjon av ansvarsrett

12,256

Distribusjon av nabovarsel

4,011

Søknad om tillatelse i ett trinn

1,898

Gjennomføringsplan

1,241

Søknad om ferdigattest

1,213

Søknad om rammetillatelse

628

Søknad om igangsettingstillatelse

567

Søknad om endring av gitt tillatelse eller godkjenning

342

Søknad om midlertidig brukstillatelse

310

Samtykke tiltakshaver

282

Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett

141

Supplering av søknad

133

Søknad om arbeidstilsynets samtykke

77

PLAN: Distribusjon for varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid

22

Oktober 2021

Søknadstype

Antall innsendinger

Søknadstype

Antall innsendinger

Distribusjon av ansvarsrett

12,806

Distribusjon av kontroll eller samsvarserklæring

10,747

Distribusjon av nabovarsel

3,966

Søknad om tillatelse i ett trinn

1,931

Gjennomføringsplan

1,130

Søknad om ferdigattest

998

Søknad om rammetillatelse

604

Søknad om igangsettingstillatelse

562

Søknad om endring av gitt tillatelse eller godkjenning

284

Søknad om midlertidig brukstillatelse

258

Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett

146

Søknad om arbeidstilsynets samtykke

47

Samtykke tiltakshaver

24

PLAN: Distribusjon for varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid

22

Supplering av søknad

13

September 2021

Søknadstype

Antall innsendinger

Søknadstype

Antall innsendinger

Distribusjon av ansvarsrett

13,551

Distribusjon av kontroll eller samsvarserklæring

10,437

Distribusjon av nabovarsel

4,268

Søknad om tillatelse i ett trinn

2,104

Gjennomføringsplan

1,167

Søknad om ferdigattest

899

Søknad om igangsettingstillatelse

616

Søknad om rammetillatelse

544

Søknad om endring av gitt tillatelse eller godkjenning

333

Søknad om midlertidig brukstillatelse

247

Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett

163

Søknad om arbeidstilsynets samtykke

70

PLAN: Distribusjon for varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid

25

August 2021

Søknadstype

Antall innsendinger

Søknadstype

Antall innsendinger

Distribusjon av ansvarsrett

10,742

Distribusjon av kontroll eller samsvarserklæring

8,620

Distribusjon av nabovarsel

3,365

Søknad om tillatelse i ett trinn

1,637

Gjennomføringsplan

963

Søknad om ferdigattest

714

Søknad om rammetillatelse

501

Søknad om igangsettingstillatelse

420

Søknad om endring av gitt tillatelse eller godkjenning

234

Søknad om midlertidig brukstillatelse

184

Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett

118

Søknad om arbeidstilsynets samtykke

39

PLAN: Distribusjon for varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid

4

Juli 2021

 

Søknadstype

Antall innsendinger

Søknadstype

Antall innsendinger

Distribusjon av ansvarsrett

8,282

Distribusjon av kontroll eller samsvarserklæring

5,744

Distribusjon av nabovarsel

3,112

Søknad om tillatelse i ett trinn

1,617

Søknad om rammetillatelse

662

Gjennomføringsplan

593

Søknad om ferdigattest

410

Søknad om igangsettingstillatelse

383

Søknad om endring av gitt tillatelse eller godkjenning

175

Søknad om midlertidig brukstillatelse

159

Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett

152

Søknad om arbeidstilsynets samtykke

51

PLAN: Distribusjon for varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid

16

Juni 2021

Søknadstype

Antall innsendinger

Søknadstype

Antall innsendinger

Distribusjon av ansvarsrett

16,607

Distribusjon av kontroll eller samsvarserklæring

12,117

Distribusjon av nabovarsel

5,689

Søknad om tillatelse i ett trinn

2,519

Gjennomføringsplan

1,129

Søknad om ferdigattest

786

Søknad om rammetillatelse

782

Søknad om igangsettingstillatelse

682

Søknad om endring av gitt tillatelse eller godkjenning

295

Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett

257

Søknad om midlertidig brukstillatelse

256

Søknad om arbeidstilsynets samtykke

56

PLAN: Distribusjon for varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid

35

Mai 2021

Søknadstype

Antall innsendinger

Søknadstype

Antall innsendinger

Distribusjon av ansvarsrett

13,345

Distribusjon av kontroll eller samsvarserklæring

9,467

Distribusjon av nabovarsel

4,755

Søknad om tillatelse i ett trinn

2,282

Gjennomføringsplan

772

Søknad om rammetillatelse

676

Søknad om ferdigattest

515

Søknad om igangsettingstillatelse

451

Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett

258

Søknad om endring av gitt tillatelse eller godkjenning

238

Søknad om midlertidig brukstillatelse

188

Søknad om arbeidstilsynets samtykke

28

PLAN: Distribusjon for varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid

21

April 2021

Søknadstype

Antall innsendinger

Søknadstype

Antall innsendinger

Distribusjon av ansvarsrett

14,096

Distribusjon av kontroll eller samsvarserklæring

8,468

Distribusjon av nabovarsel

4,923

Søknad om tillatelse i ett trinn

2,198

Gjennomføringsplan

867

Søknad om rammetillatelse

704

Søknad om igangsettingstillatelse

453

Søknad om ferdigattest

447

Søknad om endring av gitt tillatelse eller godkjenning

246

Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett

204

Søknad om midlertidig brukstillatelse

132

Søknad om arbeidstilsynets samtykke

20

PLAN: Distribusjon for varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid

15

Mars 2021

Søknadstype

Antall innsendinger

Søknadstype

Antall innsendinger

Distribusjon av ansvarsrett

14,283

Distribusjon av kontroll eller samsvarserklæring

9,002

Distribusjon av nabovarsel

5,614

Søknad om tillatelse i ett trinn

2,261

Gjennomføringsplan

1,028

Søknad om rammetillatelse

760

Søknad om ferdigattest

558

Søknad om igangsettingstillatelse

500

Søknad om endring av gitt tillatelse eller godkjenning

249

Søknad om midlertidig brukstillatelse

186

Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett

112

PLAN: Distribusjon for varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid

23

Søknad om arbeidstilsynets samtykke

21

Februar 2021

Søknadstype

Antall innsendinger

Søknadstype

Antall innsendinger

Distribusjon av ansvarsrett

10,159

Distribusjon av kontroll eller samsvarserklæring

6,379

Distribusjon av nabovarsel

4,108

Søknad om tillatelse i ett trinn

1,678

Gjennomføringsplan

725

Søknad om rammetillatelse

567

Søknad om ferdigattest

379

Søknad om igangsettingstillatelse

304

Søknad om endring av gitt tillatelse eller godkjenning

125

Søknad om midlertidig brukstillatelse

116

Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett

51

PLAN: Distribusjon for varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid

14

Søknad om arbeidstilsynets samtykke

2

Januar 2021

Søknadstype

Antall innsendinger

Søknadstype

Antall innsendinger

Distribusjon av ansvarsrett

9,282

Distribusjon av kontroll eller samsvarserklæring

5,623

Distribusjon av nabovarsel

3,441

Søknad om tillatelse i ett trinn

1,407

Gjennomføringsplan

770

Søknad om rammetillatelse

506

Søknad om ferdigattest

357

Søknad om igangsettingstillatelse

295

Søknad om midlertidig brukstillatelse

74

Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett

42

Søknad om endring av gitt tillatelse eller godkjenning

32

PLAN: Distribusjon for varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid

7

Søknad om arbeidstilsynets samtykke

2

2020

Hele 2020

Søknadstype

Antall innsendinger

Søknadstype

Antall innsendinger

Distribusjon av ansvarsrett

62,610

Distribusjon av kontroll eller samsvarserklæring

34,319

Distribusjon av nabovarsel

32,309

Søknad om tillatelse i ett trinn

9,837

Gjennomføringsplan

4,438

Søknad om rammetillatelse

3,969

Søknad om igangsettingstillatelse

2,160

Søknad om ferdigattest

1,638

Søknad om midlertidig brukstillatelse

395

Søknad om endring av gitt tillatelse eller godkjenning

165

Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett

98

Søknad om arbeidstilsynets samtykke

1

Desember 2020

Søknadstype

Antall innsendinger

Søknadstype

Antall innsendinger

Distribusjon av ansvarsrett

7,981

Distribusjon av kontroll eller samsvarserklæring

5,519

Distribusjon av nabovarsel

3,397

Søknad om tillatelse i ett trinn

1,418

Gjennomføringsplan

660

Søknad om rammetillatelse

612

Søknad om ferdigattest

418

Søknad om igangsettingstillatelse

254

Søknad om midlertidig brukstillatelse

108

Søknad om endring av gitt tillatelse eller godkjenning

45

Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett

27

Søknad om arbeidstilsynets samtykke

1

November 2020

Søknadstype

Antall innsendinger

Søknadstype

Antall innsendinger

Distribusjon av ansvarsrett

9,245

Distribusjon av kontroll eller samsvarserklæring

6,779

Distribusjon av nabovarsel

3,436

Søknad om tillatelse i ett trinn

1,585

Gjennomføringsplan

619

Søknad om rammetillatelse

510

Søknad om ferdigattest

342

Søknad om igangsettingstillatelse

317

Søknad om midlertidig brukstillatelse

68

Søknad om endring av gitt tillatelse eller godkjenning

36

Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett

22

Oktober 2020

Søknadstype

Antall innsendinger

Søknadstype

Antall innsendinger

Distribusjon av ansvarsrett

8,749

Distribusjon av kontroll eller samsvarserklæring

5,895

Distribusjon av nabovarsel

3,389

Søknad om tillatelse i ett trinn

1,502

Gjennomføringsplan

557

Søknad om rammetillatelse

483

Søknad om igangsettingstillatelse

296

Søknad om ferdigattest

242

Søknad om midlertidig brukstillatelse

52

Søknad om endring av gitt tillatelse eller godkjenning

30

Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett

27

September 2020

Søknadstype

Antall innsendinger

Søknadstype

Antall innsendinger

Distribusjon av ansvarsrett

7,020

Distribusjon av kontroll eller samsvarserklæring

4,450

Distribusjon av nabovarsel

3,394

Søknad om tillatelse i ett trinn

1,088

Gjennomføringsplan

516

Søknad om rammetillatelse

349

Søknad om igangsettingstillatelse

278

Søknad om ferdigattest

178

Søknad om midlertidig brukstillatelse

39

Søknad om endring av gitt tillatelse eller godkjenning

12

Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett

12

August 2020

Søknadstype

Antall innsendinger

Søknadstype

Antall innsendinger

Distribusjon av ansvarsrett

4,932

Distribusjon av kontroll eller samsvarserklæring

2,955

Distribusjon av nabovarsel

2,347

Søknad om tillatelse i ett trinn

639

Gjennomføringsplan

360

Søknad om rammetillatelse

242

Søknad om igangsettingstillatelse

161

Søknad om ferdigattest

102

Søknad om midlertidig brukstillatelse

27

Søknad om endring av gitt tillatelse eller godkjenning

14

Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett

4

Juli 2020

Søknadstype

Antall innsendinger

Søknadstype

Antall innsendinger

Distribusjon av ansvarsrett

3,475

Distribusjon av nabovarsel

2,083

Distribusjon av kontroll eller samsvarserklæring

1,918

Søknad om tillatelse i ett trinn

650

Søknad om rammetillatelse

269

Gjennomføringsplan

211

Søknad om igangsettingstillatelse

134

Søknad om ferdigattest

42

Søknad om midlertidig brukstillatelse

9

Søknad om endring av gitt tillatelse eller godkjenning

5

Juni 2020

Søknadstype

Antall innsendinger

Søknadstype

Antall innsendinger

Distribusjon av ansvarsrett

5,899

Distribusjon av nabovarsel

3,317

Distribusjon av kontroll eller samsvarserklæring

3,063

Søknad om tillatelse i ett trinn

827

Gjennomføringsplan

413

Søknad om rammetillatelse

362

Søknad om igangsettingstillatelse

180

Søknad om ferdigattest

101

Søknad om midlertidig brukstillatelse

36

Søknad om endring av gitt tillatelse eller godkjenning

9

Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett

6

Mai 2020