Veileder

DiBK Fellestjenester Bygg

Tjeneste oversikt

DiBK fellestjenester bygg er en platform for å skreddersy byggesøknader for et ofte brukt produkt der søknadene blir levert direkte til den aktuelle kommunen. 

DiBK skjema innsending

Standard DiBK byggsøknad skjemaer er beskrevet (modellert) i XML schema filer (XSD). Disse danner grunnlaget for skjema innsendinger til Altinn. Innsendelsen skjer via Altinn API.

Altinn Innsendingstjenester

Altinn plattformen (https://www.altinn.no/) fra Brønnøysundsregisterene er brukt for sikker innlogging, elektronisk signering, PDF skjema generering, midlertidig data arkivering, vedlegghåndtering, osv.

DiBK arbeidsflyt

Dette er grensesnittet mellom Altinn innsendelsen og videresending til kommunen gjennom SvarUt. Administratorer kan konfigurere skjema metadata som tittel, klassering og vedleggparametere på innsendelsen før den går til kommunen.

KS SvarUt 

SvarUt er en fellesløsning for kommuner of fylkeskommuner for formidling av digital post. Byggesøknadene og metadata blir levert til SvarUt der kommunene vil ha tilgang. Fra SvarUt kan søknadene komme til kommunen på to måter:

  1. Kommunen kan direkte integrere sitt arkiv med SvarUt gjennom en Web Service eller REST basert importmodul.
  2. SvarUt kan levere søknaden til kommunens digitale postkasse i Altinn.