Veiledere for utviklere av søknadsløsninger

Presentasjon fra Frokostseminar 22.06.2016