Nasjonale sjekklister for byggesak

Om nasjonale sjekklister for byggesak

Formålet med nasjonale sjekklister er å:

 • bidra til mer ensartet saksbehandling

 • skape trygghet i saksbehandlingen

 • legge til rette for strukturerte, maskinlesbare sjekklister

 • etablere ett felles sted for oppdatering av endringer

Sjekklistene ligger Fellestjenester Bygg, og skal kunne hentes opp både av ulike saksbehandlingssystem og søknadssystem.

Her finner du sjekklistene

Webgrensesnitt

Sjekklistene finnes tilgjengelig for brukere i et webgrensesnitt her: https://ftb-checklist.dibk.no/

API

Søknadssystemer kan hente hvilke tiltakstyper som gjelder for et sjekkpunkt via API ved å bruke en lenke i dette formatet: https://ftb-checklist-api.dibk.no/api/tiltakstyper/{processcategory}/sjekkpunkt/{referenceId}

{processcategory} er søknadstype og kan være en av følgende:

 • ES: Endringsøknad

 • ET: Ettrinnssøknad

 • FA: Ferdigattest

 • IG: Igangsettingstillatelse

 • MB: Midlertidig bruksendring

 • NV: Nabovarsel

 • RS: Rammesøknad

 • TA: Tiltak uten ansvarsrett

Eksempel: For å finne ut hvilke tiltakstyper som har krav om snittegninger i et nabovarsel, kan vi bruke denne lenken: https://ftb-checklist-api.dibk.no/api/tiltakstyper/NV/sjekkpunkt/1.80

 

Test miljøet finnes på URLen nedenfor. Det er vanligvis best å bruke prod versjonen, selv i test og utviklingssystemer, men det hender vi har features under utvikling som bare kjøres i test.

https://dibkchecklist.azurewebsites.net/
https://dibk-checklist-api.azurewebsites.net

Dokumentasjon for API til sjekklister

Funksjonelt så skal en kunne hente ut sjekkliste som gjelder nasjonalt eller for en bestemt kommune i tillegg til søknadstype den skal gjelde for. Samt sjekkliste som gjelder for en bestemt dato
Rest API er dokumentert med swagger/OpenAPI Spesification på https://admbygg.dibk.no/swagger

Eksempel retur fra REST API for sjekkliste SAK10 for utvalgte sjekkpunkt til ferdigattest (https://test-admbygg.dibk.no/api/sjekkliste/FA

Sjekklistene skal kunne kobles til datamodell for eByggesak saksbehandling – spesielt Aktivitet og sjekkpunkttype men også prosesskategori og milepeltype. Se også http://www.ks.no/ebyggesak

http://kommit.metakat.no/Diagram/Index/EAID_318B5C32_83F8_4a6c_9489_988C6C7CE796