Fellestjenester PLAN

 

Pilotprosjektet har som formål å tilrettelegge for automatisk kontroll av reguleringsplanforslag før innsending til kommunene, etter modell av Fellestjenester BYGG.

Fellestjenester BYGG er en verktøykasse for tjenesteleverandører i ikt-bransjen som ønsker å utvikle kommersielle søknadsløsninger for byggesøknader for både profesjonelle aktører og publikum. Det blir nå utviklet en tilsvarende tjenesteplattform på planområdet som kan benyttes av kommersielle tjenesteleverandører på planområdet.