Sprint 27, lagt ut i testmiljø 13.08.2018

I sprint 27 har det først og fremst vært fokus på Nabovarsel.

Oppgaver utført i sprinten:

Nabovarsel
FBYGG-1112 NabovarselV3 -- Valideringsfeil ved tom dispensasjons bolk i XML
FBYGG-1120 Melding om nabovarsel - oppdatere melding som vises i Altinn sammen med nabovarsel
FBYGG-1123 NabovarselV3/Correspondence - Meldingstjeneste exception når ansvarlig søker har reservert seg, sette opp melding slik at den sendes i Altinn uansett reservasjon
FBYGG-1128 NabovarselV3 - Oppdater Altinn Melding til Nabo per DiBK beskrivelse
FBYGG-1134 NabovarselV3 - gjennomgang av alle valideringsregler
FBYGG-1169 NabovarselV3 - kryptere fødselnummer i Java
FBYGG-1172 NabovarselV3 - Debugge PROD problemer etter testing
FBYGG-1111 Avklare nabovarsel fra tiltakshaver og selvbygger skal støttes
FBYGG-1147 Validering nabovarsel v3 - tillegg for brukerer som har reservert seg for digital kommunikasjon

Ferdigattest
FBYGG-669 Ferdigattest - validering bruksenhetsnr
FBYGG-1095 Ferdigattest - oppdatere datamodell (ny versjon)
FBYGG-1149 Oppsett av ferdigattest V2 i arbeidsflyt med valideringsklasse

Tiltak uten Ansvarsrett
FBYGG-845 Tiltak uten ansvarsrett - oppdatere utskriftsversjon
FBYGG-1096 Tiltak uten ansvarsrett - oppdatere datamodell (ny versjon)
FBYGG-1148 Tiltak uten ansvarsrett v2: feil tiltakstype i eksempel-XML
FBYGG-1150 Tiltak uten ansvarsrett v2; Endre Valideringsresultat til regler

Arbeidsflyt
FBYGG-1113 Arbeidsflyt - sette opp prod med krypteringssertifikat

Gjennomføringsplan
FBYGG-1118 GjennomføringsplanV4 - vise linje med dato uansett om planlagt flagg er satt.
FBYGG-1119 GjennomføringsplanV3 - Fikse bug med datafelt Ikke signert

Samsvarserklæring
FBYGG-1165 SamsvarserklæringV2 - oppsett i TUL
FBYGG-1168 SamsvarserklæringV2 - oppdatere testmotor med ny versjon
FBYGG-1175 SamsvarserklæringV2: sett opp ny tjeneste for neste version av samsvarserklæring

Annet
FBYGG-1127 Dokumentasjon - Oppdaterer information om hvordan kommuner kan kommunisere vedak, etc tilbake til søker