Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Eksempel: For å finne ut hvilke tiltakstyper som har krav om snittegninger i et nabovarsel, kan vi bruke denne lenken: https://ftb-checklist-api.dibk.no/api/tiltakstyper/NV/sjekkpunkt/1.80

Test miljøet finnes på URLen nedenfor. Det er vanligvis best å bruke prod versjonen, selv i test og utviklingssystemer, men det hender vi har features under utvikling som bare kjøres i test.

https://dibkchecklist.azurewebsites.net/
https://dibk-checklist-api.azurewebsites.net

Dokumentasjon for API til sjekklister

...