Veileder for utviklere av mottakssystem for byggesøknader

Alle søknader formidles fra fellestjenester bygg til kommunene og evt andre myndigheter med FIKS meldingsformidler. 

For mottakssystem så anbefales det å integrerer med FIKS mottaksservice evt så kan kommunens meldingsboks i Altinn også hentes ned maskinelt med Altinn API.

Mer om FIKS, SvarInn og SvarUtEksempel på forsendelse fra fellestjenester bygg i SvarUt

Det sendes med hele søknaden som maskinlesbar xml og som en utskriftsvennlig versjon.

Filer kommer også med fast navning som kommunene selv kan justere enkelte verdier på i admbygg. Eksempel på navning av vedlegg 2_TEGN_Situasjonsplan_situasjonsplan.pdf og 4_TEGN_TegningNyPlan_tegning-ny-plan.pdf. Filnavnet er bygd opp av "rekkefølge"_"dokumenttype"_"altinn-vedleggstype"_"filnavn opplastet av bruker"."filtype" . Standard oppsett skal være ihht eByggesak dokumenttyper http://geointegrasjon.no/arkiv/veileder-arkiv/veileder-ebyggesak-dokumentkategorier/

Dokumenttype som brukes for hovedsøknadene fra eByggesak:

SØK-ET Søknad ett-trinns
SØK-RS Søknad om rammetillatelse
SØK-TA Søknad om tiltak uten ansvarsrett
SØK-DISP Søknad om dispensasjon
SØK-IG Søknad om igangsettingstillatelse
SØK-MB Søknad om midlertidig brukstillatelse
SØK-FA Søknad om ferdigattest
SØK-ES Søknad om endring av tillatelse

Forsendelsen er signert i Altinn. Alle skjema xml datamodeller kan en hente ned fra https://fellesbygg.dibk.no/ og Hent metadata. 


Kommunen kan selv sette justere en del av metadata som oversendes slik som titler, klasseringsinformasjon, vedleggstyper og rekkefølge på disse. Se veileder for oppsett kommune.

Testmiljø for mottak av søknader

For å generere en testsøknad av forskjellige typer så kan fellesbygg.dibk.no benyttes. En trenger en testbruker på TT02 miljøet til Altinn og en må legge inn kommunenr i søknaden som en ønsker å motta for. I fellestjenester bygg og oppsett for kommune så velger kommunen hvilket organisasjonsnr søknaden skal sendes til. Søknaden vil bli prosessert i arbeidsflyt modulen hvert 5.min i fellestjenester bygg og sendt til kommunen via FIKS sitt testmiljø test.svarut.ks.no.

FIKS mottaksservice (SvarInn) er anbefalt måte å hente ned søknaden til arkiv/fagsystem. Se Wiki mottaksservice eller se Importmodul for SvarUt

Eksempel på søknad(json meldingen) i mottaksservice hentNyeForsendelser (https://github.com/ks-no/svarut-dokumentasjon/wiki/mottaksservice-REST):


Testsøknader for mottak:

Ferdigattest - inneholder json meldingen i mottaksservice og zip fil med skjema og vedlegg - Ferdigattest.zip

Rammesøknad -  inneholder json meldingen i mottaksservice og zip fil med skjema og vedlegg - rammesøknad.zip


Sende til forskjellige testmiljø for mottak. Hvis et søknadssystem ønsker å sende til en av testkontoene til mottakssystem så er det lagt inn fiktive kommunenr som kan brukes i utfyllingen av søknader/innsendinger til disse

KommunenrMottakerKontaktpersoner
9999DiBK TestkontoTor Kjetil Nilsen: tor@arkitektum.no
9998MURE KOMMUNE (TietoEvry)Arve Corneliussen: arve.corneliussen@tietoevry.com
9997SNEKKRE KOMMUNE (Sikri)Jarle Trydal: jarle.trydal@sikri.no
9996LIME KOMMUNE (Acos)Amund Torvund Berg: amund@acos.no