Kom i gang med Fellestjenester BYGG

Fellestjenester BYGG er en tjenesteplattform på Altinn som tilbyr validering av søknader før de sendes kommunen i et standard format. Utviklingen begynte i 2016. 

Plattformen tar mål av seg til å være en støtte for utvikling av brukervennlige og kommersielt interessante tjenester, og den setter ikke begrensinger i forhold til ulike typer tjenestedesign og utnyttelse av nye teknologiske muligheter. 

Slik får du tilgang til testmiljøet

Altinn testmiljø (TT02)

For å få tilgang til Altinns testmiljø, må leverandør/utvikler fylle ut og sende inn bestillingsskjema og egenerklæring til api@altinn.no. Du finner skjemaene her.

Altinns servicedesk bistår med å fylle ut bestillingsskjemaet riktig. Servicedesken treffes på e-post api@altinn.no eller telefon 75 00 62 99. Oppgi "DiBK Fellestjenester BYGG" som referanse.

I skjemaet bør det angis alle domener som en eventuell webapplikasjon skal kjøre på (inkludert localhost, protokoll og portnummer).

Fellestjenester BYGG testserver 

Alle kvitteringskall i testmiljø (https://test-admbygg.dibk.no/) må ha bruker og passord. Kontoen blir knyttet til en e-postadresse og blir satt opp ved å sende en forespørsel til fellestjenesterbygg@dibk.no.

Du finner mer informasjon og veiledning her.

Når tilgangen er på plass

Når leverandør/utvikler har fått tilgang, brukes testmiljøet til å implementere et av skjemaene som er beskrevet på denne siden. Dette er eksempler på skjemaer som brukes i en byggesak, og alle skjemaene på siden kan brukes til testing. Kravene i tjenesteplattformen Fellestjenester bygg må følges i utfyllingen. 


Slik får du tilgang til produksjonsmiljøet

Godkjenning av tjenesten i DiBK:

Før tjenesten kan produksjonssettes, skal det settes opp ett eller flere møter med DiBK for å demonstrere tjenesten. Send en forespørsel til hej@dibk.no med hvilke tjenester du ønsker å demonstrere. DiBK vil da sende et testcase som skal klargjøres før møtet. 

Kriterier for godkjenning er:

  • Generelle krav og krav for hvert skjema oppfylt (forretningsreglene)
  • Komplette data går gjennom arbeidsflyten
  • DiBK får anledning til å teste løsningen med sine data

I tillegg skal følgende dokumenter være signert:

  • Egenerklæringsskjema
  • Databehandleravtale
  • Liste over underleverandører med forpliktelseserklæring fra disse

Tilgang til produksjonsmiljø i Altinn og Fellestjenester BYGG

Når løsningen er godkjent, må leverandør på nytt fylle ut og sende inn bestillingsskjema og egenerklæring til api@altinn.no. 

Leverandøren må også ha bruker og passord til produksjonsserveren (https://admbygg.dibk.no/). Dette fåes ved å sende en forespørsel til fellestjenesterbygg@dibk.no. 


Få med deg endringer og blogginnlegg


Spørsmål?

Dersom du har spørsmål, kan du ta kontakt med fellestjenesterbygg@dibk.no.