Tjenesteoppsett PROD

Tjenesteoppsett på www.altinn.no, prod server for DiBK FTB.

Metadata er hentet via script og lagt i tabellen under. 

Metadata

Lagret: 2021-05-04 10:49:15

Distribusjonstjeneste for erklæring av ansvarsrett


Service Code: 4762, ServiceEditionCode: 1


2021-02-16T10:50:43.143 til 2021-02-16T11:03:22.957


https://altinn.no/api/metadata/formtask/4762/1


Hovedskjema

Distribusjonstjeneste for erklæring av ansvarsrett (DataFormatId: 5506, DataFormatVersion: 41798)


https://altinn.no/api/metadata/formtask/4762/1/forms/5506/41798/xsd

Distribusjonstjeneste for kontroll og samsvarserklæring


Service Code: 5194, ServiceEditionCode: 1


2021-02-16T10:54:14.643 til 2021-02-16T11:05:34.33


https://altinn.no/api/metadata/formtask/5194/1


Hovedskjema

Distribusjonstjeneste for kontroll og samsvarserklæring (DataFormatId: 5908, DataFormatVersion: 43469)


https://altinn.no/api/metadata/formtask/5194/1/forms/5908/43469/xsd

Erklæring om Ansvarsrett


Service Code: 4419, ServiceEditionCode: 4


2021-02-16T10:59:46.573 til 2021-02-16T11:07:45.77


https://altinn.no/api/metadata/formtask/4419/4


Hovedskjema

Erklæring om ansvarsrett (DataFormatId: 9999, DataFormatVersion: 99999)


https://altinn.no/api/metadata/formtask/4419/4/forms/9999/99999/xsd

Erklæring om Ansvarsrett


Service Code: 4419, ServiceEditionCode: 3


2021-01-22T21:00:00 til 2047-10-24T14:36:00


https://altinn.no/api/metadata/formtask/4419/3


Hovedskjema

Erklæring om ansvarsrett (DataFormatId: 5699, DataFormatVersion: 42465)


https://altinn.no/api/metadata/formtask/4419/3/forms/5699/42465/xsd

Erklæring om ansvarsrett - direkte skjemaoppretting


Service Code: 4965, ServiceEditionCode: 2


2021-02-16T11:00:56.907 til 2021-02-16T11:08:06.003


https://altinn.no/api/metadata/formtask/4965/2


Hovedskjema

Erklæring om ansvarsrett (DataFormatId: 5700, DataFormatVersion: 42467)


https://altinn.no/api/metadata/formtask/4965/2/forms/5700/42467/xsd

Gjennomføringsplan


Service Code: 4398, ServiceEditionCode: 6


2021-02-16T10:53:44.317 til 2021-02-16T11:05:03.957


https://altinn.no/api/metadata/formtask/4398/6


Hovedskjema

Gjennomføringsplan (DataFormatId: 6146, DataFormatVersion: 44096)


https://altinn.no/api/metadata/formtask/4398/6/forms/6146/44096/xsd

Underskjema

Vedleggsopplysninger (DataFormatId: 5797, DataFormatVersion: 42813)


https://altinn.no/api/metadata/formtask/4398/6/forms/5797/42813/xsd


Erklæring om ansvarsrett (DataFormatId: 5700, DataFormatVersion: 42467)


https://altinn.no/api/metadata/formtask/4398/6/forms/5700/42467/xsd

Vedlegg

Annet


pdf, jpeg, jpg, tif, tiff, png


Antall: 0 til 99, 30MB max


ErklaeringAnsvarsrett


pdf, doc, docx, jpg, jpeg, xls, xlsx, tif, tiff, ppt, png, sos, txt, xml


Antall: 0 til 99, 200MB max

Gjennomføringsplan


Service Code: 4398, ServiceEditionCode: 4


2020-02-07T12:42:27.373 til 2047-11-22T00:29:00


https://altinn.no/api/metadata/formtask/4398/4


Hovedskjema

Gjennomføringsplan (DataFormatId: 5705, DataFormatVersion: 42560)


https://altinn.no/api/metadata/formtask/4398/4/forms/5705/42560/xsd

Underskjema

Vedleggsopplysninger (DataFormatId: 5797, DataFormatVersion: 42813)


https://altinn.no/api/metadata/formtask/4398/4/forms/5797/42813/xsd

Vedlegg

ErklaeringAnsvarsrett


pdf, doc, jpeg, jpg, xls, tif, tiff, ppt, png, jpeg, docx, sos, txt, xlsx, xml


Antall: 0 til 99, 200MB max


Annet


pdf, jpeg, jpg, tif, tiff, png


Antall: 0 til 99, 30MB max

Gjennomføringsplan


Service Code: 4398, ServiceEditionCode: 5


2020-06-05T12:29:34.143 til 2048-01-10T15:37:00


https://altinn.no/api/metadata/formtask/4398/5


Hovedskjema

Gjennomføringsplan (DataFormatId: 5786, DataFormatVersion: 42725)


https://altinn.no/api/metadata/formtask/4398/5/forms/5786/42725/xsd

Underskjema

Vedleggsopplysninger (DataFormatId: 5797, DataFormatVersion: 42813)


https://altinn.no/api/metadata/formtask/4398/5/forms/5797/42813/xsd


Erklæring om ansvarsrett (DataFormatId: 5700, DataFormatVersion: 42467)


https://altinn.no/api/metadata/formtask/4398/5/forms/5700/42467/xsd

Vedlegg

ErklaeringAnsvarsrett


pdf, doc, jpeg, jpg, xls, tif, tiff, ppt, png, jpeg, docx, sos, txt, xlsx, xml


Antall: 0 til 99, 200MB max


Annet


pdf, jpeg, jpg, tif, tiff, png


Antall: 0 til 99, 30MB max

Kontrollerklæring - direkte innsending


Service Code: 5444, ServiceEditionCode: 1


2021-02-16T11:01:17.143 til 2021-02-16T11:08:26.237


https://altinn.no/api/metadata/formtask/5444/1


Hovedskjema

Kontrollerklæring med sluttrapport (DataFormatId: 6341, DataFormatVersion: 45020)


https://altinn.no/api/metadata/formtask/5444/1/forms/6341/45020/xsd

Vedlegg

PlanForUavhengigKontroll


pdf, doc, jpeg, jpg, xls, tif, tiff, ppt, png, docx, sos, txt, xlsx, xml


Antall: 1 til 10, 200MB max

Kontrollerklæring opprettet ved distribusjon


Service Code: 5445, ServiceEditionCode: 1


2020-03-10T12:12:33.97 til 2049-10-11T00:56:00


https://altinn.no/api/metadata/formtask/5445/1


Hovedskjema

Kontrollerklæring med sluttrapport (DataFormatId: 6340, DataFormatVersion: 45019)


https://altinn.no/api/metadata/formtask/5445/1/forms/6340/45019/xsd

Vedlegg

PlanForUavhengigKontroll


pdf, doc, jpeg, jpg, xls, tif, tiff, ppt, png, docx, sos, txt, xlsx, xml


Antall: 1 til 10, 200MB max

Nabovarsel


Service Code: 4655, ServiceEditionCode: 4


2021-01-13T12:08:37.777 til 2021-02-16T10:53:24.06


https://altinn.no/api/metadata/formtask/4655/4


Hovedskjema

Nabovarsel (DataFormatId: 6303, DataFormatVersion: 44820)


https://altinn.no/api/metadata/formtask/4655/4/forms/6303/44820/xsd

Vedlegg

Situasjonsplan


pdf, jpeg, jpg, tif, tiff, png


Antall: 0 til 99, 30MB max


Annet


pdf, jpeg, jpg, tif, tiff, png


Antall: 0 til 99, 30MB max


TegningNyFasade


pdf, jpeg, jpg, tif, tiff, png


Antall: 0 til 99, 30MB max


TegningNyPlan


pdf, jpeg, jpg, tif, tiff, png


Antall: 0 til 99, 30MB max


TegningNyttSnitt


pdf, jpeg, jpg, tif, tiff, png


Antall: 0 til 99, 30MB max


RedegjoerelseEstetikk


pdf, jpeg, jpg, tif, tiff, png


Antall: 0 til 99, 30MB max


Folgebrev


pdf, jpeg, jpg, tif, tiff, png


Antall: 0 til 1, 30MB max


Dispensasjonssoeknad


pdf, jpeg, jpg, tif, tiff, png


Antall: 0 til 99, 30MB max


TegningEksisterendeSnitt


pdf, jpeg, jpg, tif, tiff, png


Antall: 0 til 99, 30MB max


TegningEksisterendeFasade


pdf, jpeg, jpg, tif, tiff, png


Antall: 0 til 99, 30MB max


AndreRedegjoerelser


pdf, jpeg, png, jpeg, tif, tiff


Antall: 0 til 1, 200MB max

Nabovarsel


Service Code: 4655, ServiceEditionCode: 3


2020-02-06T20:09:47.57 til 2047-10-30T15:55:00


https://altinn.no/api/metadata/formtask/4655/3


Hovedskjema

Distribusjon av nabovarsel (DataFormatId: 5791, DataFormatVersion: 42760)


https://altinn.no/api/metadata/formtask/4655/3/forms/5791/42760/xsd

Vedlegg

Situasjonsplan


pdf, jpeg, jpg, tif, tiff, png


Antall: 0 til 99, 30MB max


Annet


pdf, jpeg, jpg, tif, tiff, png


Antall: 0 til 99, 30MB max


TegningNyFasade


pdf, jpeg, jpg, tif, tiff, png


Antall: 0 til 99, 30MB max


TegningNyPlan


pdf, jpeg, jpg, tif, tiff, png


Antall: 0 til 99, 30MB max


TegningNyttSnitt


pdf, jpeg, jpg, tif, tiff, png


Antall: 0 til 99, 30MB max


RedegjoerelseEstetikk


pdf, jpeg, jpg, tif, tiff, png


Antall: 0 til 99, 30MB max


Folgebrev


pdf, jpeg, jpg, tif, tiff, png


Antall: 0 til 1, 30MB max


Dispensasjonssoeknad


pdf, jpeg, jpg, tif, tiff, png


Antall: 0 til 99, 30MB max


TegningEksisterendeSnitt


pdf, jpeg, jpg, tif, tiff, png


Antall: 0 til 99, 30MB max


TegningEksisterendeFasade


pdf, jpeg, jpg, tif, tiff, png


Antall: 0 til 99, 30MB max

Samsvarserklæring - direkte innsending


Service Code: 5315, ServiceEditionCode: 1


2021-02-16T10:51:53.483 til 2021-02-16T11:03:43.2


https://altinn.no/api/metadata/formtask/5315/1


Hovedskjema

Samsvarserklæring (DataFormatId: 6167, DataFormatVersion: 44169)


https://altinn.no/api/metadata/formtask/5315/1/forms/6167/44169/xsd

Samsvarserklæring opprettet ved distribusjon


Service Code: 5207, ServiceEditionCode: 2


2020-05-13T08:00:00 til 2049-11-21T11:00:00


https://altinn.no/api/metadata/formtask/5207/2


Hovedskjema

Samsvarserklæring (DataFormatId: 5905, DataFormatVersion: 43432)


https://altinn.no/api/metadata/formtask/5207/2/forms/5905/43432/xsd

Svar på nabovarsel


Service Code: 4699, ServiceEditionCode: 3


2021-02-12T15:39:16.223 til 2049-03-25T12:49:00


https://altinn.no/api/metadata/formtask/4699/3


Hovedskjema

Svar på nabovarsel (DataFormatId: 6173, DataFormatVersion: 44215)


https://altinn.no/api/metadata/formtask/4699/3/forms/6173/44215/xsd

Vedlegg

Nabomerknader


pdf, doc, docx, jpg, jpeg, xls, xlsx, tif, tiff, ppt, png, sos, txt, xml


Antall: 0 til 99, 200MB max

Svar på nabovarsel


Service Code: 4699, ServiceEditionCode: 2


2019-03-14T08:16:25.2 til 2047-11-17T00:57:00


https://altinn.no/api/metadata/formtask/4699/2


Hovedskjema

Svar på nabovarsel (DataFormatId: 5703, DataFormatVersion: 42543)


https://altinn.no/api/metadata/formtask/4699/2/forms/5703/42543/xsd

Vedlegg

Nabomerknader


pdf, doc, jpeg, jpg, xls, tif, tiff, ppt, png, jpeg, docx, sos, txt, xlsx, xml


Antall: 0 til 99, 200MB max

Søknad om Arbeidstilsynets samtykke


Service Code: 4845, ServiceEditionCode: 1


2021-02-24T10:08:06.437 til 2047-05-12T00:45:00


https://altinn.no/api/metadata/formtask/4845/1


Hovedskjema

Søknad om Arbeidstilsynets samtykke (DataFormatId: 5547, DataFormatVersion: 41999)


https://altinn.no/api/metadata/formtask/4845/1/forms/5547/41999/xsd

Vedlegg

Situasjonsplan


pdf, jpeg, jpg, tif, tiff, png


Antall: 0 til 99, 30MB max


Annet


pdf, jpeg, jpg, tif, tiff, png


Antall: 0 til 99, 30MB max


TegningNyFasade


pdf, jpeg, jpg, tif, tiff, png


Antall: 0 til 99, 30MB max


TegningNyPlan


pdf, jpeg, jpg, tif, tiff, png


Antall: 0 til 99, 30MB max


TegningNyttSnitt


pdf, jpeg, jpg, tif, tiff, png


Antall: 0 til 99, 30MB max


Dispensasjonssoeknad


pdf, jpeg, jpg, tif, tiff, png


Antall: 0 til 99, 30MB max


TegningEksisterendeSnitt


pdf, jpeg, jpg, tif, tiff, png


Antall: 0 til 99, 30MB max


TegningEksisterendeFasade


pdf, jpeg, jpg, tif, tiff, png


Antall: 0 til 99, 30MB max


Arbeidsmiljoutvalg


pdf, doc, jpeg, jpg, png, docx


Antall: 0 til 10, 200MB max


ArbeidstakersRepresentant


pdf, doc, jpeg, jpg, png, docx


Antall: 0 til 10, 200MB max


Bedriftshelsetjeneste


pdf, doc, jpeg, jpg, png, docx


Antall: 0 til 10, 200MB max


TiltakshaverSignatur


pdf, doc, jpeg, jpg, png, docx


Antall: 0 til 1, 200MB max


Verneombud


pdf, doc, jpeg, jpg, png, docx


Antall: 0 til 10, 200MB max


LeietakerArbeidsgiver


pdf, doc, jpeg, jpg, png, docx


Antall: 0 til 10, 200MB max


Avkjoerselsplan


pdf, doc, docx, jpg, jpeg, xls, xlsx, tif, tiff, ppt, png, sos, txt, xml


Antall: 0 til 99, 200MB max


Kart


pdf, doc, docx, jpg, jpeg, xls, xlsx, tif, tiff, ppt, png, sos, txt, xml


Antall: 0 til 99, 200MB max


TegningEksisterendePlan


pdf, doc, docx, jpg, jpeg, xls, xlsx, tif, tiff, ppt, png, sos, txt, xml


Antall: 0 til 99, 200MB max


UttalelseVedtakAnnenOffentligMyndighet


pdf, doc, docx, jpg, jpeg, xls, xlsx, tif, tiff, ppt, png, sos, txt, xml


Antall: 0 til 99, 200MB max


BeskrivelseTypeArbeidProsess


pdf, doc, docx, jpg, jpeg, xls, xlsx, tif, tiff, ppt, png, sos, txt, xml


Antall: 0 til 99, 200MB max


Arbeidsmiljofaktorer


pdf, doc, docx, jpg, jpeg, xls, xlsx, tif, tiff, ppt, png, sos, txt, xml


Antall: 0 til 99, 200MB max


AnsattesMedvirkning


pdf, doc, docx, jpg, jpeg, xls, xlsx, tif, tiff, ppt, png, sos, txt, xml


Antall: 0 til 99, 200MB max


ArbeidsgiversMedvirkning


pdf, doc, docx, jpg, jpeg, xls, xlsx, tif, tiff, ppt, png, sos, txt, xml


Antall: 0 til 99, 200MB max


ForUtleiebygg


pdf, doc, docx, jpg, jpeg, xls, xlsx, tif, tiff, ppt, png, sos, txt, xml


Antall: 0 til 99, 20MB max


BistandFraBHT


pdf, doc, docx, jpg, jpeg, xls, xlsx, tif, tiff, ppt, png, sos, txt, xml


Antall: 0 til 99, 200MB max


Ventilasjon


pdf, doc, docx, jpg, jpeg, xls, xlsx, tif, tiff, ppt, png, sos, txt, xml


Antall: 0 til 99, 200MB max


Soknad


pdf


Antall: 0 til 1, 200MB max

Søknad om endring av gitt tillatelse eller godkjenning


Service Code: 4402, ServiceEditionCode: 1


2021-04-27T10:53:14.89 til 2047-09-19T00:00:00


https://altinn.no/api/metadata/formtask/4402/1


Hovedskjema

Søknad om endring (DataFormatId: 5689, DataFormatVersion: 42350)


https://altinn.no/api/metadata/formtask/4402/1/forms/5689/42350/xsd

Underskjema

Matrikkelopplysninger (DataFormatId: 5625, DataFormatVersion: 42144)


https://altinn.no/api/metadata/formtask/4402/1/forms/5625/42144/xsd


Gjenpart nabovarsel (DataFormatId: 5826, DataFormatVersion: 42895)


https://altinn.no/api/metadata/formtask/4402/1/forms/5826/42895/xsd


Vedleggsopplysninger (DataFormatId: 5797, DataFormatVersion: 42813)


https://altinn.no/api/metadata/formtask/4402/1/forms/5797/42813/xsd


Gjennomføringsplan (DataFormatId: 5786, DataFormatVersion: 42725)


https://altinn.no/api/metadata/formtask/4402/1/forms/5786/42725/xsd


Gjennomføringsplan (DataFormatId: 6146, DataFormatVersion: 44096)


https://altinn.no/api/metadata/formtask/4402/1/forms/6146/44096/xsd

Vedlegg

ByggesaksBIM


ifc


Antall: 0 til 10, 200MB max


Situasjonsplan


pdf, jpeg, jpg, tif, tiff, png


Antall: 0 til 99, 30MB max


Annet


pdf, jpeg, jpg, tif, tiff, png


Antall: 0 til 99, 30MB max


TegningNyFasade


pdf, jpeg, jpg, tif, tiff, png


Antall: 0 til 99, 30MB max


TegningNyPlan


pdf, jpeg, jpg, tif, tiff, png


Antall: 0 til 99, 30MB max


TegningNyttSnitt


pdf, jpeg, jpg, tif, tiff, png


Antall: 0 til 99, 30MB max


RedegjoerelseEstetikk


pdf, jpeg, jpg, tif, tiff, png


Antall: 0 til 99, 30MB max


Folgebrev


pdf, jpeg, jpg, tif, tiff, png


Antall: 0 til 1, 30MB max


Dispensasjonssoeknad


pdf, jpeg, jpg, tif, tiff, png


Antall: 0 til 99, 30MB max


TegningEksisterendeSnitt


pdf, jpeg, jpg, tif, tiff, png


Antall: 0 til 99, 30MB max


TegningEksisterendeFasade


pdf, jpeg, jpg, tif, tiff, png


Antall: 0 til 99, 30MB max


AvkjoeringstillatelseVegmyndighet


pdf, doc, docx, jpg, jpeg, xls, xlsx, tif, tiff, ppt, png, sos, txt, xml


Antall: 0 til 10, 200MB max


Avkjoerselsplan


pdf, doc, docx, jpg, jpeg, xls, xlsx, tif, tiff, ppt, png, sos, txt, xml


Antall: 0 til 99, 200MB max


AvklaringHoyspent


pdf, doc, docx, jpg, jpeg, xls, xlsx, tif, tiff, ppt, png, sos, txt, xml


Antall: 0 til 10, 200MB max


AvklaringVA


pdf, doc, docx, jpg, jpeg, xls, xlsx, tif, tiff, ppt, png, sos, txt, xml


Antall: 0 til 10, 200MB max


ErklaeringAnsvarsrett


pdf, doc, docx, jpg, jpeg, xls, xlsx, tif, tiff, ppt, png, sos, txt, xml


Antall: 0 til 99, 200MB max


Kart


pdf, doc, docx, jpg, jpeg, xls, xlsx, tif, tiff, ppt, png, sos, txt, xml


Antall: 0 til 99, 200MB max


KommentarNabomerknader


pdf, doc, docx, jpg, jpeg, xls, xlsx, tif, tiff, ppt, png, sos, txt, xml


Antall: 0 til 99, 200MB max


KvitteringNabovarsel


pdf, doc, docx, jpg, jpeg, xls, xlsx, tif, tiff, ppt, png, sos, txt, xml


Antall: 0 til 99, 200MB max


Nabomerknader


pdf, doc, docx, jpg, jpeg, xls, xlsx, tif, tiff, ppt, png, sos, txt, xml


Antall: 0 til 99, 200MB max


Nabovarsel


pdf, doc, docx, jpg, jpeg, xls, xlsx, tif, tiff, ppt, png, sos, txt, xml


Antall: 0 til 99, 30MB max


RedegjoerelseAndreNaturMiljoeforhold


pdf, doc, docx, jpg, jpeg, xls, xlsx, tif, tiff, ppt, png, sos, txt, xml


Antall: 0 til 99, 200MB max


RedegjoerelseSkredOgFlom


pdf, doc, docx, jpg, jpeg, xls, xlsx, tif, tiff, ppt, png, sos, txt, xml


Antall: 0 til 99, 200MB max


RekvisisjonAvOppmaalingsforretning


pdf, doc, docx, jpg, jpeg, xls, xlsx, tif, tiff, ppt, png, sos, txt, xml


Antall: 0 til 99, 200MB max


SamtykkePlassering


pdf, doc, docx, jpg, jpeg, xls, xlsx, tif, tiff, ppt, png, sos, txt, xml


Antall: 0 til 10, 200MB max


TegningEksisterendePlan


pdf, doc, docx, jpg, jpeg, xls, xlsx, tif, tiff, ppt, png, sos, txt, xml


Antall: 0 til 99, 200MB max


Utomhusplan


pdf, doc, docx, jpg, jpeg, xls, xlsx, tif, tiff, ppt, png, sos, txt, xml


Antall: 0 til 10, 200MB max


UttalelseVedtakAnnenOffentligMyndighet


pdf, doc, docx, jpg, jpeg, xls, xlsx, tif, tiff, ppt, png, sos, txt, xml


Antall: 0 til 99, 200MB max


UnderlagUtnytting


pdf, doc, docx, jpg, jpeg, xls, xlsx, tif, tiff, ppt, png, sos, txt, xml


Antall: 0 til 10, 200MB max


SamtykkeArbeidstilsynet


pdf, doc, docx, jpg, jpeg, xls, xlsx, tif, tiff, ppt, png, sos, txt, xml


Antall: 0 til 10, 200MB max


RedegjoerelseGrunnforhold


pdf, doc, docx, jpg, jpeg, xls, xlsx, tif, tiff, ppt, png, sos, txt, xml


Antall: 0 til 99, 200MB max


Gjennomfoeringsplan


pdf, doc, docx, jpg, jpeg, xls, xlsx, tif, tiff, ppt, png, sos, txt, xml


Antall: 0 til 99, 200MB max


BoligspesifikasjonMatrikkel


pdf, doc, docx, jpg, jpeg, xls, xlsx, tif, tiff, ppt, png, sos, txt, xml


Antall: 0 til 99, 200MB max


RedegjoerelseForurensetGrunn


pdf, doc, docx, jpg, jpeg, xls, xlsx, tif, tiff, ppt, png, sos, txt, xml


Antall: 0 til 99, 200MB max


UttalelseKulturminnemyndighet


pdf, doc, docx, jpg, jpeg, xls, xlsx, tif, tiff, ppt, png, sos, txt, xml


Antall: 0 til 10, 200MB max


RedegjoerelseUnntakTEK


pdf, doc, docx, jpg, jpeg, xls, xlsx, tif, tiff, ppt, png, sos, txt, xml


Antall: 0 til 10, 200MB max


AnsvarsrettSelvbygger


pdf, doc, docx, jpg, jpeg, xls, xlsx, tif, tiff, ppt, png, sos, txt, xml


Antall: 0 til 99, 200MB max


Foto


pdf, doc, docx, jpg, jpeg, xls, xlsx, tif, tiff, ppt, png, sos, txt, xml


Antall: 0 til 99, 200MB max


AndreRedegjoerelser


pdf, jpg, png, jpeg, tif, tiff


Antall: 0 til 99, 200MB max


SoknadOmAnsvarsrettTiltaksklasse1


pdf, doc, docx, odt, jpg, jpeg, xls, xlsx, tif, tiff, ppt, pptx, png, sos, txt, xml, ooxml


Antall: 0 til 99, 200MB max

Søknad om ferdigattest


Service Code: 4400, ServiceEditionCode: 2


2021-02-22T09:30:04.953 til 2046-02-18T13:37:00


https://altinn.no/api/metadata/formtask/4400/2


Hovedskjema

Ferdigattest (DataFormatId: 5855, DataFormatVersion: 43192)


https://altinn.no/api/metadata/formtask/4400/2/forms/5855/43192/xsd

Underskjema

Gjennomføringsplan (DataFormatId: 5786, DataFormatVersion: 42725)


https://altinn.no/api/metadata/formtask/4400/2/forms/5786/42725/xsd


Matrikkelopplysninger (DataFormatId: 5625, DataFormatVersion: 42144)


https://altinn.no/api/metadata/formtask/4400/2/forms/5625/42144/xsd


Vedleggsopplysninger (DataFormatId: 5797, DataFormatVersion: 42813)


https://altinn.no/api/metadata/formtask/4400/2/forms/5797/42813/xsd


Gjennomføringsplan (DataFormatId: 6146, DataFormatVersion: 44096)


https://altinn.no/api/metadata/formtask/4400/2/forms/6146/44096/xsd

Vedlegg

Situasjonsplan


pdf, jpeg, jpg, tif, tiff, png


Antall: 0 til 99, 30MB max


Annet


pdf, jpeg, jpg, tif, tiff, png


Antall: 0 til 99, 30MB max


TegningNyFasade


pdf, jpeg, jpg, tif, tiff, png


Antall: 0 til 99, 30MB max


TegningNyPlan


pdf, jpeg, jpg, tif, tiff, png


Antall: 0 til 99, 30MB max


TegningNyttSnitt


pdf, jpeg, jpg, tif, tiff, png


Antall: 0 til 99, 30MB max


Folgebrev


pdf, jpeg, jpg, tif, tiff, png


Antall: 0 til 1, 30MB max


KvitteringForLevertAvfall


pdf, jpeg, jpg, tif, tiff, png


Antall: 0 til 99, 30MB max


Avkjoerselsplan


pdf, doc, docx, jpg, jpeg, xls, xlsx, tif, tiff, ppt, png, sos, txt, xml


Antall: 0 til 99, 200MB max


AndreRedegjoerelser


pdf, jpeg, png, jpeg, tif, tiff


Antall: 0 til 99, 200MB max


SluttrapportForAvfallsplan


pdf, doc, docx, jpg, jpeg, xls, xlsx, tif, tiff, ppt, png, sos, txt, xml


Antall: 0 til 99, 200MB max

Søknad om igangsettingstillatelse


Service Code: 4401, ServiceEditionCode: 2


2021-02-16T10:57:05.33 til 2021-02-16T11:06:44.893


https://altinn.no/api/metadata/formtask/4401/2


Hovedskjema

Søknad om igangsettingstillatelse (DataFormatId: 5845, DataFormatVersion: 43007)


https://altinn.no/api/metadata/formtask/4401/2/forms/5845/43007/xsd

Underskjema

Gjennomføringsplan (DataFormatId: 5786, DataFormatVersion: 42725)


https://altinn.no/api/metadata/formtask/4401/2/forms/5786/42725/xsd


Vedleggsopplysninger (DataFormatId: 5797, DataFormatVersion: 42813)


https://altinn.no/api/metadata/formtask/4401/2/forms/5797/42813/xsd


Matrikkelopplysninger (DataFormatId: 5625, DataFormatVersion: 42144)


https://altinn.no/api/metadata/formtask/4401/2/forms/5625/42144/xsd


Erklæring om ansvarsrett (DataFormatId: 5700, DataFormatVersion: 42467)


https://altinn.no/api/metadata/formtask/4401/2/forms/5700/42467/xsd


Søknad om ansvarsrett for selvbygger (DataFormatId: 5500, DataFormatVersion: 41791)


https://altinn.no/api/metadata/formtask/4401/2/forms/5500/41791/xsd


Gjennomføringsplan (DataFormatId: 6146, DataFormatVersion: 44096)


https://altinn.no/api/metadata/formtask/4401/2/forms/6146/44096/xsd

Vedlegg

Situasjonsplan


pdf, jpeg, jpg, tif, tiff, png


Antall: 0 til 99, 30MB max


Annet


pdf, jpeg, jpg, tif, tiff, png


Antall: 0 til 99, 30MB max


TegningNyFasade


pdf, jpeg, jpg, tif, tiff, png


Antall: 0 til 99, 30MB max


TegningNyPlan


pdf, jpeg, jpg, tif, tiff, png


Antall: 0 til 99, 30MB max


TegningNyttSnitt


pdf, jpeg, jpg, tif, tiff, png


Antall: 0 til 99, 30MB max


RedegjoerelseEstetikk


pdf, jpeg, jpg, tif, tiff, png


Antall: 0 til 99, 30MB max


TegningEksisterendeSnitt


pdf, jpeg, jpg, tif, tiff, png


Antall: 0 til 99, 30MB max


TegningEksisterendeFasade


pdf, jpeg, jpg, tif, tiff, png


Antall: 0 til 99, 30MB max


Avkjoerselsplan


pdf, doc, docx, jpg, jpeg, xls, xlsx, tif, tiff, ppt, png, sos, txt, xml


Antall: 0 til 99, 200MB max


AvklaringHoyspent


pdf, doc, docx, jpg, jpeg, xls, xlsx, tif, tiff, ppt, png, sos, txt, xml


Antall: 0 til 10, 200MB max


AvklaringVA


pdf, doc, docx, jpg, jpeg, xls, xlsx, tif, tiff, ppt, png, sos, txt, xml


Antall: 0 til 10, 200MB max


ErklaeringAnsvarsrett


pdf, doc, docx, jpg, jpeg, xls, xlsx, tif, tiff, ppt, png, sos, txt, xml


Antall: 0 til 99, 200MB max


Kart


pdf, doc, docx, jpg, jpeg, xls, xlsx, tif, tiff, ppt, png, sos, txt, xml


Antall: 0 til 99, 200MB max


RedegjoerelseAndreNaturMiljoeforhold


pdf, doc, docx, jpg, jpeg, xls, xlsx, tif, tiff, ppt, png, sos, txt, xml


Antall: 0 til 99, 200MB max


RedegjoerelseSkredOgFlom


pdf, doc, docx, jpg, jpeg, xls, xlsx, tif, tiff, ppt, png, sos, txt, xml


Antall: 0 til 99, 200MB max


TegningEksisterendePlan


pdf, doc, docx, jpg, jpeg, xls, xlsx, tif, tiff, ppt, png, sos, txt, xml


Antall: 0 til 99, 200MB max


UttalelseVedtakAnnenOffentligMyndighet


pdf, doc, docx, jpg, jpeg, xls, xlsx, tif, tiff, ppt, png, sos, txt, xml


Antall: 0 til 99, 200MB max


SamtykkeArbeidstilsynet


pdf, doc, docx, jpg, jpeg, xls, xlsx, tif, tiff, ppt, png, sos, txt, xml


Antall: 0 til 10, 200MB max


RedegjoerelseGrunnforhold


pdf, doc, docx, jpg, jpeg, xls, xlsx, tif, tiff, ppt, png, sos, txt, xml


Antall: 0 til 99, 200MB max


Gjennomfoeringsplan


pdf, doc, docx, jpg, jpeg, xls, xlsx, tif, tiff, ppt, png, sos, txt, xml


Antall: 0 til 99, 200MB max


BoligspesifikasjonMatrikkel


pdf, doc, docx, jpg, jpeg, xls, xlsx, tif, tiff, ppt, png, sos, txt, xml


Antall: 0 til 99, 200MB max


RedegjoerelseForurensetGrunn


pdf, doc, docx, jpg, jpeg, xls, xlsx, tif, tiff, ppt, png, sos, txt, xml


Antall: 0 til 99, 200MB max


AndreRedegjoerelser


pdf, jpeg, png, jpeg, tif, tiff


Antall: 0 til 99, 200MB max

Søknad om midlertidig brukstillatelse


Service Code: 4399, ServiceEditionCode: 5


2021-02-16T10:59:26.13 til 2021-02-16T11:07:15.44


https://altinn.no/api/metadata/formtask/4399/5


Hovedskjema

Søknad om midlertidig brukstillatelse (DataFormatId: 5844, DataFormatVersion: 43006)


https://altinn.no/api/metadata/formtask/4399/5/forms/5844/43006/xsd

Underskjema

Gjennomføringsplan (DataFormatId: 5786, DataFormatVersion: 42725)


https://altinn.no/api/metadata/formtask/4399/5/forms/5786/42725/xsd


Matrikkelopplysninger (DataFormatId: 5625, DataFormatVersion: 42144)


https://altinn.no/api/metadata/formtask/4399/5/forms/5625/42144/xsd


Vedleggsopplysninger (DataFormatId: 5797, DataFormatVersion: 42813)


https://altinn.no/api/metadata/formtask/4399/5/forms/5797/42813/xsd


Avfallsplan (DataFormatId: 5584, DataFormatVersion: 42035)


https://altinn.no/api/metadata/formtask/4399/5/forms/5584/42035/xsd


Gjennomføringsplan (DataFormatId: 6146, DataFormatVersion: 44096)


https://altinn.no/api/metadata/formtask/4399/5/forms/6146/44096/xsd

Vedlegg

Situasjonsplan


pdf, jpeg, jpg, tif, tiff, png


Antall: 0 til 99, 30MB max


Annet


pdf, jpeg, jpg, tif, tiff, png


Antall: 0 til 99, 30MB max


TegningNyFasade


pdf, jpeg, jpg, tif, tiff, png


Antall: 0 til 99, 30MB max


TegningNyPlan


pdf, jpeg, jpg, tif, tiff, png


Antall: 0 til 99, 30MB max


TegningNyttSnitt


pdf, jpeg, jpg, tif, tiff, png


Antall: 0 til 99, 30MB max


RedegjoerelseEstetikk


pdf, jpeg, jpg, tif, tiff, png


Antall: 0 til 99, 30MB max


Folgebrev


pdf, jpeg, jpg, tif, tiff, png


Antall: 0 til 1, 30MB max


TegningEksisterendeSnitt


pdf, jpeg, jpg, tif, tiff, png


Antall: 0 til 99, 30MB max


TegningEksisterendeFasade


pdf, jpeg, jpg, tif, tiff, png


Antall: 0 til 99, 30MB max


Avkjoerselsplan


pdf, doc, docx, jpg, jpeg, xls, xlsx, tif, tiff, ppt, png, sos, txt, xml


Antall: 0 til 99, 200MB max


Kart


pdf, doc, docx, jpg, jpeg, xls, xlsx, tif, tiff, ppt, png, sos, txt, xml


Antall: 0 til 99, 200MB max


RedegjoerelseAndreNaturMiljoeforhold


pdf, doc, docx, jpg, jpeg, xls, xlsx, tif, tiff, ppt, png, sos, txt, xml


Antall: 0 til 99, 200MB max


RedegjoerelseSkredOgFlom


pdf, doc, docx, jpg, jpeg, xls, xlsx, tif, tiff, ppt, png, sos, txt, xml


Antall: 0 til 99, 200MB max


TegningEksisterendePlan


pdf, doc, docx, jpg, jpeg, xls, xlsx, tif, tiff, ppt, png, sos, txt, xml


Antall: 0 til 99, 200MB max


UttalelseVedtakAnnenOffentligMyndighet


pdf, doc, docx, jpg, jpeg, xls, xlsx, tif, tiff, ppt, png, sos, txt, xml


Antall: 0 til 99, 200MB max


RedegjoerelseGrunnforhold


pdf, doc, docx, jpg, jpeg, xls, xlsx, tif, tiff, ppt, png, sos, txt, xml


Antall: 0 til 99, 200MB max


Gjennomfoeringsplan


pdf, doc, docx, jpg, jpeg, xls, xlsx, tif, tiff, ppt, png, sos, txt, xml


Antall: 0 til 99, 200MB max


BoligspesifikasjonMatrikkel


pdf, doc, docx, jpg, jpeg, xls, xlsx, tif, tiff, ppt, png, sos, txt, xml


Antall: 0 til 99, 200MB max


RedegjoerelseForurensetGrunn


pdf, doc, docx, jpg, jpeg, xls, xlsx, tif, tiff, ppt, png, sos, txt, xml


Antall: 0 til 99, 200MB max


AndreRedegjoerelser


pdf, jpeg, png, jpeg, tif, tiff


Antall: 0 til 99, 200MB max

Søknad om rammetillatelse


Service Code: 4397, ServiceEditionCode: 3


2021-04-27T10:50:44.19 til 2047-10-12T00:57:00


https://altinn.no/api/metadata/formtask/4397/3


Hovedskjema

Søknad om rammetillatelse (DataFormatId: 6741, DataFormatVersion: 45752)


https://altinn.no/api/metadata/formtask/4397/3/forms/6741/45752/xsd

Underskjema

Vedleggsopplysninger (DataFormatId: 5797, DataFormatVersion: 42813)


https://altinn.no/api/metadata/formtask/4397/3/forms/5797/42813/xsd


Erklæring om ansvarsrett (DataFormatId: 5700, DataFormatVersion: 42467)


https://altinn.no/api/metadata/formtask/4397/3/forms/5700/42467/xsd


Matrikkelopplysninger (DataFormatId: 5625, DataFormatVersion: 42144)


https://altinn.no/api/metadata/formtask/4397/3/forms/5625/42144/xsd


Gjenpart nabovarsel (DataFormatId: 5826, DataFormatVersion: 42895)


https://altinn.no/api/metadata/formtask/4397/3/forms/5826/42895/xsd


Gjennomføringsplan (DataFormatId: 6146, DataFormatVersion: 44096)


https://altinn.no/api/metadata/formtask/4397/3/forms/6146/44096/xsd

Vedlegg

ByggesaksBIM


ifc


Antall: 0 til 10, 200MB max


Situasjonsplan


pdf, jpeg, jpg, tif, tiff, png


Antall: 0 til 99, 30MB max


Annet


pdf, jpeg, jpg, tif, tiff, png


Antall: 0 til 99, 30MB max


TegningNyFasade


pdf, jpeg, jpg, tif, tiff, png


Antall: 0 til 99, 30MB max


TegningNyPlan


pdf, jpeg, jpg, tif, tiff, png


Antall: 0 til 99, 30MB max


TegningNyttSnitt


pdf, jpeg, jpg, tif, tiff, png


Antall: 0 til 99, 30MB max


RedegjoerelseEstetikk


pdf, jpeg, jpg, tif, tiff, png


Antall: 0 til 99, 30MB max


Folgebrev


pdf, jpeg, jpg, tif, tiff, png


Antall: 0 til 1, 30MB max


Dispensasjonssoeknad


pdf, jpeg, jpg, tif, tiff, png


Antall: 0 til 99, 30MB max


TegningEksisterendeSnitt


pdf, jpeg, jpg, tif, tiff, png


Antall: 0 til 99, 30MB max


TegningEksisterendeFasade


pdf, jpeg, jpg, tif, tiff, png


Antall: 0 til 99, 30MB max


AvkjoeringstillatelseVegmyndighet


pdf, doc, docx, jpg, jpeg, xls, xlsx, tif, tiff, ppt, png, sos, txt, xml


Antall: 0 til 10, 200MB max


Avkjoerselsplan


pdf, doc, docx, jpg, jpeg, xls, xlsx, tif, tiff, ppt, png, sos, txt, xml


Antall: 0 til 99, 200MB max


AvklaringHoyspent


pdf, doc, docx, jpg, jpeg, xls, xlsx, tif, tiff, ppt, png, sos, txt, xml


Antall: 0 til 10, 200MB max


AvklaringVA


pdf, doc, docx, jpg, jpeg, xls, xlsx, tif, tiff, ppt, png, sos, txt, xml


Antall: 0 til 10, 200MB max


ErklaeringAnsvarsrett


pdf, doc, docx, jpg, jpeg, xls, xlsx, tif, tiff, ppt, png, sos, txt, xml


Antall: 0 til 99, 200MB max


Kart


pdf, doc, docx, jpg, jpeg, xls, xlsx, tif, tiff, ppt, png, sos, txt, xml


Antall: 0 til 99, 200MB max


KommentarNabomerknader


pdf, doc, docx, jpg, jpeg, xls, xlsx, tif, tiff, ppt, png, sos, txt, xml


Antall: 0 til 99, 200MB max


KvitteringNabovarsel


pdf, doc, docx, jpg, jpeg, xls, xlsx, tif, tiff, ppt, png, sos, txt, xml


Antall: 0 til 99, 200MB max


Nabomerknader


pdf, doc, docx, jpg, jpeg, xls, xlsx, tif, tiff, ppt, png, sos, txt, xml


Antall: 0 til 99, 200MB max


Nabovarsel


pdf, doc, docx, jpg, jpeg, xls, xlsx, tif, tiff, ppt, png, sos, txt, xml


Antall: 0 til 99, 30MB max


RedegjoerelseAndreNaturMiljoeforhold


pdf, doc, docx, jpg, jpeg, xls, xlsx, tif, tiff, ppt, png, sos, txt, xml


Antall: 0 til 99, 200MB max


RedegjoerelseSkredOgFlom


pdf, doc, docx, jpg, jpeg, xls, xlsx, tif, tiff, ppt, png, sos, txt, xml


Antall: 0 til 99, 200MB max


RekvisisjonAvOppmaalingsforretning


pdf, doc, docx, jpg, jpeg, xls, xlsx, tif, tiff, ppt, png, sos, txt, xml


Antall: 0 til 99, 200MB max


SamtykkePlassering


pdf, doc, docx, jpg, jpeg, xls, xlsx, tif, tiff, ppt, png, sos, txt, xml


Antall: 0 til 10, 200MB max


TegningEksisterendePlan


pdf, doc, docx, jpg, jpeg, xls, xlsx, tif, tiff, ppt, png, sos, txt, xml


Antall: 0 til 99, 200MB max


Utomhusplan


pdf, doc, docx, jpg, jpeg, xls, xlsx, tif, tiff, ppt, png, sos, txt, xml


Antall: 0 til 10, 200MB max


UttalelseVedtakAnnenOffentligMyndighet


pdf, doc, docx, jpg, jpeg, xls, xlsx, tif, tiff, ppt, png, sos, txt, xml


Antall: 0 til 99, 200MB max


UnderlagUtnytting


pdf, doc, docx, jpg, jpeg, xls, xlsx, tif, tiff, ppt, png, sos, txt, xml


Antall: 0 til 10, 200MB max


SamtykkeArbeidstilsynet


pdf, doc, docx, jpg, jpeg, xls, xlsx, tif, tiff, ppt, png, sos, txt, xml


Antall: 0 til 10, 200MB max


RedegjoerelseGrunnforhold


pdf, doc, docx, jpg, jpeg, xls, xlsx, tif, tiff, ppt, png, sos, txt, xml


Antall: 0 til 99, 200MB max


Gjennomfoeringsplan


pdf, doc, docx, jpg, jpeg, xls, xlsx, tif, tiff, ppt, png, sos, txt, xml


Antall: 0 til 99, 200MB max


BoligspesifikasjonMatrikkel


pdf, doc, docx, jpg, jpeg, xls, xlsx, tif, tiff, ppt, png, sos, txt, xml


Antall: 0 til 99, 200MB max


RedegjoerelseForurensetGrunn


pdf, doc, docx, jpg, jpeg, xls, xlsx, tif, tiff, ppt, png, sos, txt, xml


Antall: 0 til 99, 200MB max


UttalelseKulturminnemyndighet


pdf, doc, docx, jpg, jpeg, xls, xlsx, tif, tiff, ppt, png, sos, txt, xml


Antall: 0 til 10, 200MB max


RedegjoerelseUnntakTEK


pdf, doc, docx, jpg, jpeg, xls, xlsx, tif, tiff, ppt, png, sos, txt, xml


Antall: 0 til 10, 200MB max


AnsvarsrettSelvbygger


pdf, doc, docx, jpg, jpeg, xls, xlsx, tif, tiff, ppt, png, sos, txt, xml


Antall: 0 til 99, 200MB max


AndreRedegjoerelser


pdf, jpg, png, jpeg, tif, tiff


Antall: 0 til 99, 200MB max


SoknadOmAnsvarsrettTiltaksklasse1


pdf, doc, docx, odt, jpg, jpeg, xls, xlsx, tif, tiff, ppt, pptx, png, sos, txt, xml, ooxml


Antall: 0 til 99, 200MB max

Søknad om tillatelse i ett trinn


Service Code: 4528, ServiceEditionCode: 3


2021-04-27T10:55:15.78 til 2047-10-16T10:56:00


https://altinn.no/api/metadata/formtask/4528/3


Hovedskjema

Søknad om tillatelse i ett trinn (DataFormatId: 6740, DataFormatVersion: 45751)


https://altinn.no/api/metadata/formtask/4528/3/forms/6740/45751/xsd

Underskjema

Vedleggsopplysninger (DataFormatId: 5797, DataFormatVersion: 42813)


https://altinn.no/api/metadata/formtask/4528/3/forms/5797/42813/xsd


Erklæring om ansvarsrett (DataFormatId: 5700, DataFormatVersion: 42467)


https://altinn.no/api/metadata/formtask/4528/3/forms/5700/42467/xsd


Matrikkelopplysninger (DataFormatId: 5625, DataFormatVersion: 42144)


https://altinn.no/api/metadata/formtask/4528/3/forms/5625/42144/xsd


Gjenpart nabovarsel (DataFormatId: 5826, DataFormatVersion: 42895)


https://altinn.no/api/metadata/formtask/4528/3/forms/5826/42895/xsd


Gjennomføringsplan (DataFormatId: 6146, DataFormatVersion: 44096)


https://altinn.no/api/metadata/formtask/4528/3/forms/6146/44096/xsd

Vedlegg

ByggesaksBIM


ifc


Antall: 0 til 10, 200MB max


Situasjonsplan


pdf, jpeg, jpg, tif, tiff, png


Antall: 0 til 99, 30MB max


Annet


pdf, jpeg, jpg, tif, tiff, png


Antall: 0 til 99, 30MB max


TegningNyFasade


pdf, jpeg, jpg, tif, tiff, png


Antall: 0 til 99, 30MB max


TegningNyPlan


pdf, jpeg, jpg, tif, tiff, png


Antall: 0 til 99, 30MB max


TegningNyttSnitt


pdf, jpeg, jpg, tif, tiff, png


Antall: 0 til 99, 30MB max


RedegjoerelseEstetikk


pdf, jpeg, jpg, tif, tiff, png


Antall: 0 til 99, 30MB max


Folgebrev


pdf, jpeg, jpg, tif, tiff, png


Antall: 0 til 1, 30MB max


Dispensasjonssoeknad


pdf, jpeg, jpg, tif, tiff, png


Antall: 0 til 99, 30MB max


TegningEksisterendeSnitt


pdf, jpeg, jpg, tif, tiff, png


Antall: 0 til 99, 30MB max


TegningEksisterendeFasade


pdf, jpeg, jpg, tif, tiff, png


Antall: 0 til 99, 30MB max


AvkjoeringstillatelseVegmyndighet


pdf, doc, docx, jpg, jpeg, xls, xlsx, tif, tiff, ppt, png, sos, txt, xml


Antall: 0 til 10, 200MB max


Avkjoerselsplan


pdf, doc, docx, jpg, jpeg, xls, xlsx, tif, tiff, ppt, png, sos, txt, xml


Antall: 0 til 99, 200MB max


AvklaringHoyspent


pdf, doc, docx, jpg, jpeg, xls, xlsx, tif, tiff, ppt, png, sos, txt, xml


Antall: 0 til 10, 200MB max


AvklaringVA


pdf, doc, docx, jpg, jpeg, xls, xlsx, tif, tiff, ppt, png, sos, txt, xml


Antall: 0 til 10, 200MB max


ErklaeringAnsvarsrett


pdf, doc, docx, jpg, jpeg, xls, xlsx, tif, tiff, ppt, png, sos, txt, xml


Antall: 0 til 99, 200MB max


Kart


pdf, doc, docx, jpg, jpeg, xls, xlsx, tif, tiff, ppt, png, sos, txt, xml


Antall: 0 til 99, 200MB max


KommentarNabomerknader


pdf, doc, docx, jpg, jpeg, xls, xlsx, tif, tiff, ppt, png, sos, txt, xml


Antall: 0 til 99, 200MB max


KvitteringNabovarsel


pdf, doc, docx, jpg, jpeg, xls, xlsx, tif, tiff, ppt, png, sos, txt, xml


Antall: 0 til 99, 200MB max


Nabomerknader


pdf, doc, docx, jpg, jpeg, xls, xlsx, tif, tiff, ppt, png, sos, txt, xml


Antall: 0 til 99, 200MB max


Nabovarsel


pdf, doc, docx, jpg, jpeg, xls, xlsx, tif, tiff, ppt, png, sos, txt, xml


Antall: 0 til 99, 30MB max


RedegjoerelseAndreNaturMiljoeforhold


pdf, doc, docx, jpg, jpeg, xls, xlsx, tif, tiff, ppt, png, sos, txt, xml


Antall: 0 til 99, 200MB max


RedegjoerelseSkredOgFlom


pdf, doc, docx, jpg, jpeg, xls, xlsx, tif, tiff, ppt, png, sos, txt, xml


Antall: 0 til 99, 200MB max


RekvisisjonAvOppmaalingsforretning


pdf, doc, docx, jpg, jpeg, xls, xlsx, tif, tiff, ppt, png, sos, txt, xml


Antall: 0 til 99, 200MB max


SamtykkePlassering


pdf, doc, docx, jpg, jpeg, xls, xlsx, tif, tiff, ppt, png, sos, txt, xml


Antall: 0 til 10, 200MB max


TegningEksisterendePlan


pdf, doc, docx, jpg, jpeg, xls, xlsx, tif, tiff, ppt, png, sos, txt, xml


Antall: 0 til 99, 200MB max


Utomhusplan


pdf, doc, docx, jpg, jpeg, xls, xlsx, tif, tiff, ppt, png, sos, txt, xml


Antall: 0 til 10, 200MB max


UttalelseVedtakAnnenOffentligMyndighet


pdf, doc, docx, jpg, jpeg, xls, xlsx, tif, tiff, ppt, png, sos, txt, xml


Antall: 0 til 99, 200MB max


UnderlagUtnytting


pdf, doc, docx, jpg, jpeg, xls, xlsx, tif, tiff, ppt, png, sos, txt, xml


Antall: 0 til 10, 200MB max


SamtykkeArbeidstilsynet


pdf, doc, docx, jpg, jpeg, xls, xlsx, tif, tiff, ppt, png, sos, txt, xml


Antall: 0 til 10, 200MB max


RedegjoerelseGrunnforhold


pdf, doc, docx, jpg, jpeg, xls, xlsx, tif, tiff, ppt, png, sos, txt, xml


Antall: 0 til 99, 200MB max


Gjennomfoeringsplan


pdf, doc, docx, jpg, jpeg, xls, xlsx, tif, tiff, ppt, png, sos, txt, xml


Antall: 0 til 99, 200MB max


BoligspesifikasjonMatrikkel


pdf, doc, docx, jpg, jpeg, xls, xlsx, tif, tiff, ppt, png, sos, txt, xml


Antall: 0 til 99, 200MB max


RedegjoerelseForurensetGrunn


pdf, doc, docx, jpg, jpeg, xls, xlsx, tif, tiff, ppt, png, sos, txt, xml


Antall: 0 til 99, 200MB max


UttalelseKulturminnemyndighet


pdf, doc, docx, jpg, jpeg, xls, xlsx, tif, tiff, ppt, png, sos, txt, xml


Antall: 0 til 10, 200MB max


RedegjoerelseUnntakTEK


pdf, doc, docx, jpg, jpeg, xls, xlsx, tif, tiff, ppt, png, sos, txt, xml


Antall: 0 til 10, 200MB max


AnsvarsrettSelvbygger


pdf, doc, docx, jpg, jpeg, xls, xlsx, tif, tiff, ppt, png, sos, txt, xml


Antall: 0 til 99, 200MB max


AndreRedegjoerelser


pdf, jpg, png, jpeg, tif, tiff


Antall: 0 til 99, 200MB max


SoknadOmAnsvarsrettTiltaksklasse1


pdf, doc, docx, odt, jpg, jpeg, xls, xlsx, tif, tiff, ppt, pptx, png, sos, txt, xml, ooxml


Antall: 0 til 99, 200MB max

Søknad om tiltak uten ansvarsrett


Service Code: 4373, ServiceEditionCode: 3


2021-04-27T10:54:15.377 til 2050-06-09T10:59:00


https://altinn.no/api/metadata/formtask/4373/3


Hovedskjema

Søknad om tiltak uten ansvarsrett (DataFormatId: 6742, DataFormatVersion: 45753)


https://altinn.no/api/metadata/formtask/4373/3/forms/6742/45753/xsd

Underskjema

Gjenpart nabovarsel (DataFormatId: 5826, DataFormatVersion: 42895)


https://altinn.no/api/metadata/formtask/4373/3/forms/5826/42895/xsd


Vedleggsopplysninger (DataFormatId: 5797, DataFormatVersion: 42813)


https://altinn.no/api/metadata/formtask/4373/3/forms/5797/42813/xsd


Matrikkelopplysninger (DataFormatId: 5625, DataFormatVersion: 42144)


https://altinn.no/api/metadata/formtask/4373/3/forms/5625/42144/xsd

Vedlegg

Situasjonsplan


pdf, jpeg, jpg, tif, tiff, png


Antall: 0 til 99, 30MB max


Annet


pdf, jpeg, jpg, tif, tiff, png


Antall: 0 til 99, 30MB max


TegningNyFasade


pdf, jpeg, jpg, tif, tiff, png


Antall: 0 til 99, 30MB max


TegningNyPlan


pdf, jpeg, jpg, tif, tiff, png


Antall: 0 til 99, 30MB max


TegningNyttSnitt


pdf, jpeg, jpg, tif, tiff, png


Antall: 0 til 99, 30MB max


RedegjoerelseEstetikk


pdf, jpeg, jpg, tif, tiff, png


Antall: 0 til 99, 30MB max


Folgebrev


pdf, jpeg, jpg, tif, tiff, png


Antall: 0 til 1, 30MB max


Dispensasjonssoeknad


pdf, jpeg, jpg, tif, tiff, png


Antall: 0 til 99, 30MB max


TegningEksisterendeSnitt


pdf, jpeg, jpg, tif, tiff, png


Antall: 0 til 99, 30MB max


TegningEksisterendeFasade


pdf, jpeg, jpg, tif, tiff, png


Antall: 0 til 99, 30MB max


AvkjoeringstillatelseVegmyndighet


pdf, doc, docx, jpg, jpeg, xls, xlsx, tif, tiff, ppt, png, sos, txt, xml


Antall: 0 til 10, 200MB max


Avkjoerselsplan


pdf, doc, docx, jpg, jpeg, xls, xlsx, tif, tiff, ppt, png, sos, txt, xml


Antall: 0 til 99, 200MB max


AvklaringHoyspent


pdf, doc, docx, jpg, jpeg, xls, xlsx, tif, tiff, ppt, png, sos, txt, xml


Antall: 0 til 10, 200MB max


AvklaringVA


pdf, doc, docx, jpg, jpeg, xls, xlsx, tif, tiff, ppt, png, sos, txt, xml


Antall: 0 til 10, 200MB max


ErklaeringAnsvarsrett


pdf, doc, docx, jpg, jpeg, xls, xlsx, tif, tiff, ppt, png, sos, txt, xml


Antall: 0 til 99, 200MB max


Kart


pdf, doc, docx, jpg, jpeg, xls, xlsx, tif, tiff, ppt, png, sos, txt, xml


Antall: 0 til 99, 200MB max


KommentarNabomerknader


pdf, doc, docx, jpg, jpeg, xls, xlsx, tif, tiff, ppt, png, sos, txt, xml


Antall: 0 til 99, 200MB max


KvitteringNabovarsel


pdf, doc, docx, jpg, jpeg, xls, xlsx, tif, tiff, ppt, png, sos, txt, xml


Antall: 0 til 99, 200MB max


Nabomerknader


pdf, doc, docx, jpg, jpeg, xls, xlsx, tif, tiff, ppt, png, sos, txt, xml


Antall: 0 til 99, 200MB max


Nabovarsel


pdf, doc, docx, jpg, jpeg, xls, xlsx, tif, tiff, ppt, png, sos, txt, xml


Antall: 0 til 99, 30MB max


RedegjoerelseAndreNaturMiljoeforhold


pdf, doc, docx, jpg, jpeg, xls, xlsx, tif, tiff, ppt, png, sos, txt, xml


Antall: 0 til 99, 200MB max


RedegjoerelseSkredOgFlom


pdf, doc, docx, jpg, jpeg, xls, xlsx, tif, tiff, ppt, png, sos, txt, xml


Antall: 0 til 99, 200MB max


RekvisisjonAvOppmaalingsforretning


pdf, doc, docx, jpg, jpeg, xls, xlsx, tif, tiff, ppt, png, sos, txt, xml


Antall: 0 til 99, 200MB max


SamtykkePlassering


pdf, doc, docx, jpg, jpeg, xls, xlsx, tif, tiff, ppt, png, sos, txt, xml


Antall: 0 til 10, 200MB max


TegningEksisterendePlan


pdf, doc, docx, jpg, jpeg, xls, xlsx, tif, tiff, ppt, png, sos, txt, xml


Antall: 0 til 99, 200MB max


Utomhusplan


pdf, doc, docx, jpg, jpeg, xls, xlsx, tif, tiff, ppt, png, sos, txt, xml


Antall: 0 til 10, 200MB max


UttalelseVedtakAnnenOffentligMyndighet


pdf, doc, docx, jpg, jpeg, xls, xlsx, tif, tiff, ppt, png, sos, txt, xml


Antall: 0 til 99, 200MB max


UnderlagUtnytting


pdf, doc, docx, jpg, jpeg, xls, xlsx, tif, tiff, ppt, png, sos, txt, xml


Antall: 0 til 10, 200MB max


SamtykkeArbeidstilsynet


pdf, doc, docx, jpg, jpeg, xls, xlsx, tif, tiff, ppt, png, sos, txt, xml


Antall: 0 til 10, 200MB max


AndreRedegjoerelser


pdf, jpg, png, jpeg, tif, tiff


Antall: 0 til 99, 200MB max

Tiltakshavers signatur


Service Code: 5303, ServiceEditionCode: 1


2021-03-04T09:14:00.773 til 2049-02-13T00:11:00


https://altinn.no/api/metadata/formtask/5303/1


Hovedskjema

Samtykke til byggeplaner (DataFormatId: 6147, DataFormatVersion: 44097)


https://altinn.no/api/metadata/formtask/5303/1/forms/6147/44097/xsd

Vedlegg

ByggesaksBIM


ifc


Antall: 0 til 10, 200MB max


Situasjonsplan


pdf, jpeg, jpg, tif, tiff, png


Antall: 0 til 99, 30MB max


Annet


pdf, jpeg, jpg, tif, tiff, png


Antall: 0 til 99, 30MB max


TegningNyFasade


pdf, jpeg, jpg, tif, tiff, png


Antall: 0 til 99, 30MB max


TegningNyPlan


pdf, jpeg, jpg, tif, tiff, png


Antall: 0 til 99, 30MB max


TegningNyttSnitt


pdf, jpeg, jpg, tif, tiff, png


Antall: 0 til 99, 30MB max


RedegjoerelseEstetikk


pdf, jpeg, jpg, tif, tiff, png


Antall: 0 til 99, 30MB max


Folgebrev


pdf, jpeg, jpg, tif, tiff, png


Antall: 0 til 1, 30MB max


Dispensasjonssoeknad


pdf, jpeg, jpg, tif, tiff, png


Antall: 0 til 99, 30MB max


TegningEksisterendeSnitt


pdf, jpeg, jpg, tif, tiff, png


Antall: 0 til 99, 30MB max


TegningEksisterendeFasade


pdf, jpeg, jpg, tif, tiff, png


Antall: 0 til 99, 30MB max


AvkjoeringstillatelseVegmyndighet


pdf, doc, docx, jpg, jpeg, xls, xlsx, tif, tiff, ppt, png, sos, txt, xml


Antall: 0 til 10, 200MB max


Avkjoerselsplan


pdf, doc, docx, jpg, jpeg, xls, xlsx, tif, tiff, ppt, png, sos, txt, xml


Antall: 0 til 99, 200MB max


AvklaringHoyspent


pdf, doc, docx, jpg, jpeg, xls, xlsx, tif, tiff, ppt, png, sos, txt, xml


Antall: 0 til 10, 200MB max


AvklaringVA


pdf, doc, docx, jpg, jpeg, xls, xlsx, tif, tiff, ppt, png, sos, txt, xml


Antall: 0 til 10, 200MB max


ErklaeringAnsvarsrett


pdf, doc, docx, jpg, jpeg, xls, xlsx, tif, tiff, ppt, png, sos, txt, xml


Antall: 0 til 99, 200MB max


Kart


pdf, doc, docx, jpg, jpeg, xls, xlsx, tif, tiff, ppt, png, sos, txt, xml


Antall: 0 til 99, 200MB max


KommentarNabomerknader


pdf, doc, docx, jpg, jpeg, xls, xlsx, tif, tiff, ppt, png, sos, txt, xml


Antall: 0 til 99, 200MB max


KvitteringNabovarsel


pdf, doc, docx, jpg, jpeg, xls, xlsx, tif, tiff, ppt, png, sos, txt, xml


Antall: 0 til 99, 200MB max


Nabomerknader


pdf, doc, docx, jpg, jpeg, xls, xlsx, tif, tiff, ppt, png, sos, txt, xml


Antall: 0 til 99, 200MB max


Nabovarsel


pdf, doc, docx, jpg, jpeg, xls, xlsx, tif, tiff, ppt, png, sos, txt, xml


Antall: 0 til 99, 30MB max


RedegjoerelseAndreNaturMiljoeforhold


pdf, doc, docx, jpg, jpeg, xls, xlsx, tif, tiff, ppt, png, sos, txt, xml


Antall: 0 til 99, 200MB max


RedegjoerelseSkredOgFlom


pdf, doc, docx, jpg, jpeg, xls, xlsx, tif, tiff, ppt, png, sos, txt, xml


Antall: 0 til 99, 200MB max


RekvisisjonAvOppmaalingsforretning


pdf, doc, docx, jpg, jpeg, xls, xlsx, tif, tiff, ppt, png, sos, txt, xml


Antall: 0 til 99, 200MB max


TegningEksisterendePlan


pdf, doc, docx, jpg, jpeg, xls, xlsx, tif, tiff, ppt, png, sos, txt, xml


Antall: 0 til 99, 200MB max


UttalelseVedtakAnnenOffentligMyndighet


pdf, doc, docx, jpg, jpeg, xls, xlsx, tif, tiff, ppt, png, sos, txt, xml


Antall: 0 til 99, 200MB max


UnderlagUtnytting


pdf, doc, docx, jpg, jpeg, xls, xlsx, tif, tiff, ppt, png, sos, txt, xml


Antall: 0 til 10, 200MB max


SamtykkeArbeidstilsynet


pdf, doc, docx, jpg, jpeg, xls, xlsx, tif, tiff, ppt, png, sos, txt, xml


Antall: 0 til 10, 200MB max


RedegjoerelseGrunnforhold


pdf, doc, docx, jpg, jpeg, xls, xlsx, tif, tiff, ppt, png, sos, txt, xml


Antall: 0 til 99, 200MB max


Gjennomfoeringsplan


pdf, doc, docx, jpg, jpeg, xls, xlsx, tif, tiff, ppt, png, sos, txt, xml


Antall: 0 til 99, 200MB max


BoligspesifikasjonMatrikkel


pdf, doc, docx, jpg, jpeg, xls, xlsx, tif, tiff, ppt, png, sos, txt, xml


Antall: 0 til 99, 200MB max


RedegjoerelseForurensetGrunn


pdf, doc, docx, jpg, jpeg, xls, xlsx, tif, tiff, ppt, png, sos, txt, xml


Antall: 0 til 99, 200MB max


UttalelseKulturminnemyndighet


pdf, doc, docx, jpg, jpeg, xls, xlsx, tif, tiff, ppt, png, sos, txt, xml


Antall: 0 til 10, 200MB max


RedegjoerelseUnntakTEK


pdf, doc, docx, jpg, jpeg, xls, xlsx, tif, tiff, ppt, png, sos, txt, xml


Antall: 0 til 10, 200MB max


Soknad


pdf


Antall: 0 til 1, 200MB max

Uttalelse til oppstart av reguleringsplanarbeid


Service Code: 5419, ServiceEditionCode: 1


2021-03-11T09:36:40.947 til 2049-09-18T00:55:00


https://altinn.no/api/metadata/formtask/5419/1


Hovedskjema

Uttalelse til oppstart av reguleringsplanarbeid (DataFormatId: 6326, DataFormatVersion: 44843)


https://altinn.no/api/metadata/formtask/5419/1/forms/6326/44843/xsd

Vedlegg

Annet


pdf, jpeg, jpg, tif, tiff, png


Antall: 0 til 99, 30MB max

Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid


Service Code: 5418, ServiceEditionCode: 1


2021-04-30T12:45:04.113 til 2049-09-17T00:17:00


https://altinn.no/api/metadata/formtask/5418/1


Hovedskjema

Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid (DataFormatId: 6325, DataFormatVersion: 44842)


https://altinn.no/api/metadata/formtask/5418/1/forms/6325/44842/xsd

Vedlegg

Annet


pdf, jpeg, jpg, tif, tiff, png


Antall: 0 til 99, 30MB max


Planinitiativ


pdf


Antall: 0 til 10, 200MB max


ReferatOppstartsmoete


pdf


Antall: 0 til 10, 200MB max


Planprogram


pdf


Antall: 0 til 1, 200MB max


KartPlanavgrensing


pdf, jpg, png, jpeg, tif, tiff


Antall: 1 til 10, 200MB max


KartDetaljert


pdf, jpg, png, jpeg, tif, tiff


Antall: 1 til 10, 200MB max


BerorteParterXML


xml


Antall: 0 til 1, 200MB max