Endringslogg

Innhold:

Distribusjonstjenester

Nabovarsel

Ansvarsrett

Samsvars- og kontrollerklæring

Søknader

Rammesøknad

Ettrinnssøknad

Søknad om tiltak uten ansvarsrett

Igangsettingstillatelse

Midlertidig brukstillatelse

Ferdigattest

Underskjema og vedlegg

Gjennomføringsplan

Matrikkelopplysninger

Vedlegg

Tjenesteinformasjon

Sjekklister

Kodelister

Valideringer

Datamodell

API

BIM